arrow_drop_up arrow_drop_down

5 voorwaarden waar je aan moet voldoen als je een uitbouw zonder vergunning wil bouwen!

Een uitbouw zonder vergunning kan onder enkele voorwaarden worden geplaatst. De opstapeling van deze voorwaarden zorgt ervoor dat het vaak lastig is om te bepalen wanneer je precies zonder omgevingsvergunning mag bouwen.

Om raad vragen bij familie helpt misschien ook niet, omdat ook zij niet precies de volgorde van de voorwaarden weten. Daarnaast is er nog het internet met vrij concrete informatie en lijstjes met regels waarvan je eigenlijk niet weet wat ze nu precies bedoelen.

Maar gelukkig is er ook deze blog!

Ik ga je uitgebreid de voorwaarden noemen voor een uitbouw zonder vergunning en in welke volgorde je de voorwaarden moet regels. Helaas noem ik tot slot ook nog wat regels waar je aan moet voldoen ook wanneer je geen vergunning nodig hebt.

Maar eerst ga ik het hebben over het verschil tussen een uitbouw en aanbouw! (Weet je dit al? Dan kan je op hoofdstuk 2 klikken om dit stuk over te slaan)

De voorwaarden…

 1. Het verschil tussen een uitbouw en aanbouw
 2. Een uitbouw zonder vergunning moet worden gebouwd op het achtererf!
 3. Een uitbouw zonder vergunning moet aan een bebouwingsgebied voldoen!
 4. De uitbouw zonder vergunning moet aan vastgestelde afmetingen voldoen!
 5. De uitbouw zonder vergunning wordt niet aan een beschermde woning of monument gebouwd!
 6. Ook een uitbouw zonder vergunning moet nog aan regels voldoen…

Het verschil tussen een uitbouw en aanbouw

Ik wil eerst even specificeren waar het hier om gaat. De termen uitbouw en aanbouw worden namelijk geregeld verwisseld en daardoor ook verkeerd gebruikt. Nu ik dit zeg begin je misschien zelf ook wel te twijfelen welke wat inhoudt.

Deze verwarring is volkomen te begrijpen aangezien de regels voor een uitbouw zonder vergunning en voor een aanbouw zonder vergunning hetzelfde zijn.

Gelukkig zorgt dit er ook voor dat je toch de goede regels aanhoudt terwijl het over een andere constructie gaat.

Maar goed… Na het lezen van dit hoofdstuk is het dus niet meer nodig om te twijfelen tussen de twee!

Een uitbouw wordt altijd gezien als een verlenging van een bestaande ruimte in een hoofdgebouw. Denk hierbij aan het vergroten van de woonkamer of het vergroten van de keuken. Op het moment dat de nieuwe constructie gescheiden is doormiddel van een wand en toegankelijk is met een deur, noemen we het een aanbouw.

Dus… Plaats je een bijkeuken die doormiddel van een deur te bereiken is via het hoofdgebouw, dan bouw je een aanbouw. Wordt de buitenmuur van de woonkamer doorgebroken en wordt er een verlengend stuk aan geplaatst, dan bouw je een uitbouw.

uitbouw zonder vergunning

Maar hoe bouw je die uitbouw zonder vergunning?!

Voorwaarde 1. Een uitbouw zonder vergunning moet worden gebouwd op het achtererf!

Het is allereerst van belang dat je weet of de uitbouw op het voorerf of achtererf komt! Een uitbouw zonder vergunning moet namelijk vrijwel altijd op het achtererf geplaatst worden.

Dit klinkt misschien allemaal leuk en aardig, maar wat is dan het achtererf?

De animatie hieronder geeft de locatie van beide erven weer…

uitbouw zonder vergunning

Zoals je ziet is het bij een rijtjeshuis erg makkelijk te bepalen waar beide zich bevinden. Het achtererf is simpelweg de achtertuin, terwijl het voorerf de voortuin is. Ook zie je dat dit bij een hoekhuis of vrijstaand huis iets anders ligt.

Hiervoor geldt namelijk dat het achtererf 1 meter vanaf de voorkant van het huis begint!

Maar hoe zit het dan met die vergunning?

Een uitbouw zonder vergunning kan vaak alleen op het achtererf gebouwd worden omdat de gemeente welstandseisen heeft opgesteld in de welstandsnota. Hierin staat bijvoorbeeld welke kleuren er voor een gebouw gebruikt moeten worden, maar ook welke architectonische elementen moeten worden gebruikt.

Kortom… Het geeft aan hoe een gebouw en wijk eruit moet zien!

Wanneer je iets aan dit uiterlijk veranderd moet de gemeente gaan controleren of je dit uiterlijk niet veranderd en deze controle vindt plaats doormiddel van de vergunningsaanvraag.

Je kan je voorstellen dat het minder uitmaakt wanneer je iets aan de achterkant van het huis veranderd, simpelweg omdat deze kant voor andere niet zichtbaar is. Het bouwen van een uitbouw zonder vergunning is daarom wel toegestaan op het achtererf.

Althans… Ook dan moet je nog aan aardig wat voorwaarden voldoen!

uitbouw zonder vergunning

Voorwaarde 2. Een uitbouw zonder vergunning moet aan een bebouwingsgebied voldoen!

Zo moet je op het achtererf aan een bebouwingsgebied voldoen. Dit is een percentage van de totale oppervlakte van de tuin. Aangezien het hier om een percentage gaat hangt het gebied dan ook af van het totale gebied waarop gebouwd zou kunnen worden.

In de tabel hierbeneden staan alle drie de regels opgesteld…

Is het bebouwingsgebied:Dan mag je bebouwen:Plus:
Kleiner of gelijk aan 100m2De helft van dat gebied
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m250m220% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m290m210% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2

Om deze regels iets te verduidelijken zal ik ze iets verder toelichten.

Het berekenen kan namelijk voor wat problemen zorgen. Gelukkig is het niet heel lastig, zolang je maar begint met de juiste oppervlakte van het achtererf.

In de gif hierbeneden heb ik de regels met rekenvoorbeeld weergegeven. Ook zie je hier schematisch hoe je de tuin met een uitbouw kunt bebouwen. Ook al zijn de afmetingen niet op schaal, het geeft je toch een beeld van de oppervlakte.

uitbouw zonder vergunning

Voorwaarde 3. De uitbouw zonder vergunning moet aan vastgestelde afmetingen voldoen!

Nee toch… Heb je al vastgesteld dat de uitbouw op het achtererf komt en dat deze niet groter wordt dan het toegestane bebouwingsgebied, moet je ook nog aan afmetingen voor de uitbouw voldoen!

Deze afmetingen hebben te maken met de uitbouw zelf. Het gaat hier vooral om de hoogte en lengte van de constructie.

Een uitbouw zonder vergunning moet namelijk binnen de 4 meter van het hoofdgebouw gebouwd worden. Dit houdt in dat de constructie dus niet langer mag zijn dan 4 meter, aangezien hij altijd aan het hoofdgebouw gebouwd wordt.

Als er binnen deze lengte gebouwd wordt moet er ook nog aan een bepaalde hoogte worden voldaan. Een uitbouw aan een gebouw met meer dan één bouwlaag mag namelijk niet hoger worden dan 30cm boven de splitsing tussen de eerste verdieping en de begane grond.

Gelukkig zal dit ook niet vaak voorkomen omdat de uitbouw dan voor ramen komt die zich op de eerste verdieping bevinden.

Heeft het hoofdgebouw maar één bouwlaag? Dan mag de uitbouw niet hoger worden dan het dak van het hoofdgebouw. Maar ook hier geldt weer dat dit nooit gebeurt.

In de afbeelding hierbeneden zie je de afmetingen weergegeven bij een hoofdgebouw met meerdere bouwlagen…

Voorwaarde 4. De uitbouw zonder vergunning wordt niet aan een beschermde woning of monument gebouwd!

Voldoe je aan de eisen in de hoofdstukken hiervoor? Dan is de kans groot dat je geen omgevingsvergunning nodig hebt.

Er is echter nog een uitzondering wanneer je, zoals je in de titel van dit hoofdstuk al ziet, in een beschermde woning of monument woont. De eerder genoemde welstandsnota voor deze gebouwen is namelijk veel gedetailleerder dan die van normale gebouwen.

Dit komt doordat monumenten en beschermde woning van regionaal ofwel van plaatselijk belang zijn. Door de extra regels die hiervoor zijn opgesteld gelden bepaalde welstandseisen ook voor het achtererf van de woning!

Waarschijnlijk weet je het wel wanneer je in een monument of beschermde woning woont. Maar twijfel je nog? Ga dan altijd na of dit het geval is voordat je begint met verbouwen.

Het is namelijk vaak zo dat het bouwen van een uitbouw als een dusdanig grootte ingreep wordt gezien dat het nauwelijks wordt toegestaan.

Voorwaarde 5. Ook een uitbouw zonder vergunning moet nog aan regels voldoen…

Is dat even jammer… Denk je dat je van alle regels af bent omdat je geen omgevingsvergunning nodig hebt, moet je alsnog aan regels voldoen!

Uitbouwen zonder vergunning betekent namelijk niet uitbouwen zonder regels.

Je moet namelijk nog voldoen aan zowel het burenrecht als het Bouwbesluit.

Let bij dit hoofdstuk extra goed op! Want jij bent er namelijk zelf verantwoordelijk voor dat deze regels nageleefd worden. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit dus niet de aannemer.

Het Burenrecht

Bonje met de buren, de rijdende rechter etc. etc. Het zijn programma’s die je waarschijnlijk wel kent door de ruzies tussen buren om een tuinhek dat geplaatst is of een plant die wel of niet op het erf van de ander staat.

Deze geschillen worden vaak opgelost door te kijken naar het burenrecht. Een recht dat staat opgesteld in het Burgerlijk Wetboek in de vorm van lijsten met regels en andere technische passages. Het is veel leeswerk en daarom zullen veel mensen ook niet de tijd nemen om het te lezen.

Gelukkig is dit voor jou ook niet nodig. Het komt namelijk neer op een simpel punt: Hebben de buren recht op klagen wanneer zij hinder ondervinden aan de constructie (in dit geval de uitbouw) die jij gebouwd hebt.

Deze hinder voorkomen is natuurlijk beter dan het zoeken naar een oplossing wanneer de uitbouw al is gebouwd. Het is daarom erg belangrijk dat je van te voren een gesprek aan gaat met de buren. Hierin leg je uit wat jouw wensen zijn en vraag je of zij hier problemen in zien.

Vaak zorgt de tijd die je gebruikt om de buren te informeren ervoor dat zij de uitbouw eerder accepteren dan wanneer deze er ineens staat of ineens gebouwd wordt.

Hierdoor voorkom je dus dat deze man voor je deur staat…

uitbouw zonder vergunning

Het Bouwbesluit

Tot slot is er nog het Bouwbesluit. Dit wordt gezien als dé verzameling van alle bouwtechnische voorschriften voor elk bouwwerk in Nederland. In de bouwwereld is dit besluit simpelweg onmisbaar.

Het besluit richt zich op de volgende punten…

 • De energiezuinigheid
 • De veiligheid van de uitbouw
 • Het milieu
 • De bruikbaarheid van de uitbouw
 • De gezondheid van de gebruiker

Het belangrijkste punt voor jouw uitbouw is de veiligheid. In artikel 2.1 en 2.2 van het Bouwbesluit staat dat de bouwconstructie moet voldoen aan vastgestelde NEN-EN 1990 normen.

Maar wat betekenen die normen en hoe kan je eraan voldoen?

De normen geven simpelweg aan hoelang de levensduur van een ontwerp is. Een tijdelijke constructie heeft bijvoorbeeld een lagere norm dan een constructie die voor langere tijd moet blijven staan zoals een uitbouw. Om dit te controleren moet aangetoond kunnen worden hoe sterk (en dus veilig) de uitbouw is.

Dit doe je door middel van een constructieberekening die je laat maken door een constructeur. In deze berekening worden alle constructie-elementen van de uitbouw meegenomen om op die manier tot een stevig ontwerp te komen.

Dankzij de berekening weet de aannemer wat hij moet bouwen om te voldoen aan het Bouwbesluit en ben jij verzekerd tegen fouten. Meer van zulke voordelen lees je trouwens in deze blog.

Let op! Voor het maken van een constructieberekening is altijd een bouwtekening nodig. Laat deze daarom ook altijd maken als je een constructieberekening wilt maken.

Gelukkig hebben wij dit proces iets makkelijker gemaakt voor je doordat je beide documenten tegelijkertijd kunt aanvragen bij ons.

Laat je toch geen constructieberekening maken omdat je dit zelf niet nodig vindt?

Dan zal je zelf verantwoordelijk zijn voor schade, boetes en de mogelijkheid dat je de woning dusdanig moet aanpassen om toch te voldoen aan het Bouwbesluit.

Een uitbouw zonder vergunning in het kort

Wanneer je aan alle voorwaarden voldoet mag je beginnen met de bouw van jouw uitbouw en is het niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit scheelt je veel tijd en extra kosten.

Heb je wel een vergunning nodig? Dan is dat minder fijn, maar zal je toch een vergunningsaanvraag moeten doen. Het is ook zaak dat je dit zo snel mogelijk doet, aangezien de aanvraag tot 8 weken kan duren.

Mocht je hier nou meer informatie over willen, dan raad ik je aan om mijn blog over de vergunningsaanvraag te lezen. Die vind je hier!

Ben je er nog niet helemaal zeker van of je een uitbouw zonder vergunning mag bouwen? Of ben je erachter gekomen dat je hulp nodig hebt met de aanvraag van de vergunning?

Laat dan even een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij zullen je zo snel mogelijk proberen te helpen J

 

Over de schrijver
Verbouwen lijkt soms ontzettend moeilijk en complex. Dat moet anders vinden wij. Daarom delen ik en mijn collega's al onze kennis en ervaring via onze site. Zelf richt ik mij op het schrijven van blogs die te maken hebben met verbouwen.In die blogs combineer ik mijn eigen onderzoek met input van ervaren verbouwers. Op die manier hoop ik dat verbouwen voor jou een stuk makkelijker en bereikbaarder wordt!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?

Koekjes