7 voorwaarden voor het vergunningvrij bouwen van een aanbouw!

7 voorwaarden voor het vergunningvrij bouwen van een aanbouw!

Je wilt graag vergunningsvrij een aanbouw bouwen… Dat scheelt natuurlijk een hoop bureaucratisch geneuzel.

Geen legeskosten, geen ellenlange dossiers die je op moet bouwen en je hoeft ook nog eens niet te wachten op het besluit van de gemeente.

Maar goed.

Hoe werkt dat nou zo’n vergunningsvrije aanbouw? En wat zijn de voorwaarden daarvan?

Je wilt natuurlijk voorkomen dat je tijdens de bouw je ontwerp moet aanpassen, omdat de bouwinspecteur ziet dat je niet aan de regels voldoet.

Om je daarmee te helpen heb ik deze blog geschreven.

Hierin beschrijf ik de 7 voorwaarden van het bouwen van een vergunningsvrije aanbouw!

Check of je vergunningplichtig bent!

Om te checken of je vergunningplichtig bent kan je onderstaande tool gebruiken. Zo kom je er binnen drie minuten achter of je een vergunning nodig hebt voor jouw aanbouw. De rest van de blog ligt elke stap in de tool toe.

Mocht je dus ergens niet uitkomen of wil je meer informatie over de stappen die genomen worden tijdens de vergunningcheck? Dan staat dit allemaal beschreven in de blog.

Voorwaarde 1: een vergunningsvrije aanbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit

De eerste en misschien wel minst bekende voorwaarde is dat je bij een vergunningsvrije aanbouw nog steeds moet voldoen aan het Bouwbesluit.

Helaas merk ik dat veel mensen daar de mist mee in gaan…

In de meeste gevallen wordt er opdracht gegeven aan een aannemer en die begint gewoon met bouwen. Niet wetende dat de huiseigenaar zelf verantwoordelijk is voor het voldoen aan het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

De aannemer is hier dus niet verantwoordelijk voor…

Het Bouwbesluit en jouw vergunningsvrije aanbouw

In het Bouwbesluit staat dat je er voor moet zorgen dat het bouwwerk voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten. In artikel 2.1 en 2.2 van het Bouwbesluit staat dat de bouwconstructie moet voldoende aan de gestelde NEN-EN 1990 normen.

Maar goed hoe doe je dat dan?

Deze regel is exact hetzelfde bij een vergunningsplichtige aanbouw. Om te kunnen aantonen dat je voldoet aan het Bouwbesluit zul je daarom een constructieberekening door een constructeur moeten laten maken.

Dankzij die berekening weet de aannemer wat hij moet bouwen om te voldoen aan het Bouwbesluit en ben jij verzekerd tegen fouten.

Laat je geen constructieberekening maken?

Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de schades, boetes en de mogelijkheid dat je de woning moet aanpassen om toch te voldoen aan het Bouwbesluit.

Zeker het laatste onderdeel kan voor ontzettend hoge kosten zorgen.

Jouw vergunningsvrije aanbouw en het burenrecht

De belangrijkste boodschap uit het burenrecht is dat je rekening moet houden met de buren. Dat houdt in dat je de buren op tijd informeert over je plannen en deze ook met hun bespreekt.

Pas in het geval dat je daar niet uitkomt raad ik je aan in gesprek te gaan met een bouwadviseur om jouw rechten en plichten te bespreken.

Voorwaarde 2: de woning staat niet in een beschermd stads- en dorpsgezicht en is ook geen monument

Voor werkzaamheden aan monumenten, beschermde stadsgezichten en beschermde dorpsgezichten is de regelgeving rondom verbouwen ontzettend streng…

Daarvoor ben je in principe altijd vergunningsplichtig.

Er zijn wat uitzonderingsgevallen, maar daarover kun je het beste direct contact opnemen met jouw gemeente. Er is namelijk een kans dat er specifiek op jouw woning afspraken zijn gemaakt.

Waarom is dit zo?

Veel steden en dorpen werken natuurlijk hard aan hun stadsgezicht. Denk aan Rotterdam als architectuur hoofdstad van Europa en Amsterdam met zijn oude grachten en huizen.

Beschermd stadsgezicht Amsterdam

Om die aangezichten te behouden zijn er regels gemaakt, waaraan je je moet houden.

Voorwaarde 3: de vergunningsvrije aanbouw moet voldoen aan de gebruikseisen van een aanbouw

Om het woonklimaat van een wijk te beschermen zijn er gebruikseisen vastgesteld. Zo mag jouw woning bijvoorbeeld niet onbeperkt worden verhuurd via AirBnb, mag het niet gebruikt worden als kantoor en mag je het niet zomaar als opslagruimte gebruiken.

Deze regels zijn gemaakt, omdat bleek dat verkeerd woongebruik een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid van de wijk.

Die regels hebben niet alleen betrekking op bestaande bouwwerken. Maar ook op nog te bouwen bouwwerken zoals een aanbouw. Daarom moet het gebruik van een vergunningsvrije aanbouw ook aan gebruikseisen voldoen.

Wat daaronder valt?

Een vergunningsvrije aanbouw mag gebruikt worden als:

 • (Bij)keuken
 • Berging
 • Garage
 • Serre
 • Woonkamer

Voldoet de aanbouw niet aan deze eisen? Dan mag je hem dus niet vergunningsvrij bouwen…

Voorwaarde 4: je mag alleen op het achtererfgebied vergunningsvrij aanbouwen

In de regelgeving staat dat je alleen op een achtererf vergunningsvrij mag aanbouwen.

Wil je op het voorerf of in een hoekhuis op een zijerf bouwen? Dan ben je altijd vergunningsplichtig.

Zelf vind ik altijd het wat moeilijk om zo uit te leggen wat het achtererfgebied is. Om mijzelf daar een beetje mee te helpen heb ik onderstaand gifje gemaakt:

vergunningsvrij bouwen aanbouw

Op deze illustratie zie je dat het achtererfgebied het gebied is dat begint vanaf 1 meter achter de voorkant van jouw woning. Bij een middenwoning is het achtererfgebied altijd heel simpel. En daar zijn eigenlijk ook geen uitzonderingen op.

Bij hoekhuizen, twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen is dat vaak wat complexer. Daarin moet het achtererfgebied natuurlijk wel ‘van’ jouw zijn. Zodra je in een hoekwoning woont en jouw woning grenst aan een openbare tuin, dan mag je daar natuurlijk niet op bouwen 🙂

Voorwaarde 5: je mag niet meer dan de toegestane m2 op jouw achtererf bouwen

Je kunt helaas niet zomaar een onbeperkt aantal vierkante meters vergunningsvrij aanbouwen. Ook al is het op jouw achtererfgebied.

Om te berekenen hoeveel je vergunningsvrij op jouw achterf mag bouwen is de volgende formule gemaakt:

Formule m2 vergunningsvrij aanbouwen op een achtererfgebied

Achtererfgebied + bebouwde grond = …… aantal vierkante meters

De uitkomst – oorspronkelijke hoofdgebouw = eindtotaal aantal vierkante meters

Zodra je dit eindtotaal weet, kun je uitrekenen hoeveel je vergunningsvrij mag aanbouwen.

-Is het eindtotaal kleiner of gelijk aan 100m2? Dan mag je 50% van het bebouwingsgebied gebruiken voor jouw aanbouw.

Bijvoorbeeld: Jouw bebouwingsgebied is 50m2. Dan mag je 25m2 aanbouwen. (50m2*50%=25m2)

-Is het gebied groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m2? Dan geldt 50m2 plus 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2.

Bijvoorbeeld: Jouw bebouwingsgebied is 150m2. Dan mag je 60m2 bouwen. Dat is (50m2 + 50m2*20%=20m2)

-Is het gebied groter dan 300m2? Dan mag je 10% van je bebouwingsgebied verbouwen met een maximum van 150m2.

Bijvoorbeeld jouw bebouwingsgebied is 500m2. Dan mag je 110m2 bouwen . Dat is (50m2 + 40m2 + (200m2 * 10%) = 110m2)

Wanneer er al eerder bijgebouwen, garages of bijvoorbeeld een berging is gebouwd, dan wordt de oppervlakte hiervan meegenomen. Je mag dan dus minder aanbouwen.

Bereken zelf hoeveel jij vergunningsvrij mag aanbouwen:

Via onze rekenformule hieronder kun je zelf uitrekenen hoeveel jij vergunningsvrij mag aanbouwen.

Voorwaarde 6: een vergunningsvrije aanbouw mag niet hoger zijn dan X meter

Voor de hoogte van een vergunningsvrije aanbouw bestaan er 2 regels:

 1. De aanbouw mag niet hoger gebouwd worden dan 30 cm boven de hoogte van de eerste bouwlaag
 2. Er mag nooit hoger gebouwd worden dan 5 meter

Voor de meeste mensen geldt vooral de eerste regel. Hiermee moet je dus met het ontwerp van de aanbouw rekening houden met de hoogte van de eerste bouwlaag.

Vaak is dat niet zo’n probleem, want de meeste mensen willen hun begane grond op dezelfde hoogte houden. In de praktijk wordt die 30 centimeter daarom vaak gebruikt voor bijvoorbeeld een lichtstraat.

Heeft het gebouw maar 1 bouwlaag?

Dan mag de vergunningsvrije aanbouw nooit hoger worden dan het hoofdgebouw.

Voorwaarde 7: de vergunningsvrije aanbouw mag niet dieper zijn dan 4.0 meter

De laatste voorwaarde van het bouwen van een vergunningsvrije aanbouw is de maximale diepte van de aanbouw.

Eigenlijk is deze voorwaarde vrij simpel…

Waar je vroeger maximaal 2.5 meter diep mocht bouwen is dat tegenwoordig 4.0 meter geworden!

Ook bij deze twee voorwaarden hadden wij bedacht dat het misschien handig is om dit visueel weer te geven. Dus bij deze…

De uitzonderingen en aandachtspunten…

Er zijn natuurlijk wat uitzondering en aandachtspunten waaraan jouw bouwplan voor de vergunningsvrije aanbouw moet voldoen.

In dit hoofdstuk geef ik een overzicht van deze punten:

 • Je mag uiteraard niet aanbouwen bij illegale bouwwerken…
 • Een aanbouw mag alleen op de grond gebouwd worden.
 • Je mag nooit een dakterras of balkon vergunningsvrij plaatsen
 • Kelders of souterrains zijn niet toegestaan
 • Mag niet bij een woonwagen, tijdelijk hoofdgebouw of een reactiewoning
 • Er bestaat een excessenregeling voor het uiterlijk van de aanbouw

De meeste punten zijn volgens mij vrij duidelijk…

Zelf denk ik dat  het laatste punt wat extra toelichting zou mag krijgen 🙂

Het stukje excessenregeling gaat over het uiterlijk van jouw aanbouw. In principe mag je alles bouwen, het mag alleen niet té veel afwijken van de omgeving.

Is jouw aanbouw echt heeel lelijk? Bijvoorbeeld omdat je hem van roze plastic bouwt? Dan mag de gemeente ingrijpen…

Vergunningsvrij aanbouwen in het kort

Zoals je inmiddels weet is het bestemmingsplan bij een vergunningsvrije aanbouw niet van toepassing. Maar het Bouwbesluit met regels over de veiligheid en gezondheid blijft van toepassing.

Het is daarom ontzettend belangrijk ervoor te zorgen dat je aan die veiligheidsnormen voldoet.

Een verkeerd uitgevoerde aanbouw kan voor grote schade zorgen. Niet alleen voor jou, maar ook voor je buren.

Het is ontzettend belangrijk om te weten dat je bij schade bij derden zelf aansprakelijk bent!

Heb je nog vragen over het bouwen van jouw aanbouw? 

Laat dan een bericht achter in de berichtenbox! Ik ben benieuwd 🙂

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?