In deze gevallen moet je altijd een vergunning aanvragen...

In deze gevallen moet je altijd een vergunning aanvragen...

Je bent jouw verbouwing aan het voorbereiden en vraagt je af of je een vergunning moet aanvragen. De website van de overheid is niet helemaal duidelijk en vrienden en familie lijken elkaar tegen te spreken.

Want.

Is een aanbouw van 2.5 meter nu vergunningsvrij? Of mag hij 4.0 meter diep zijn? En interne verbouwingen zijn toch altijd vergunningsvrij? Of zitten daar toch uitzonderingsposities aan?

Het is niet altijd even makkelijk om er achter te komen wanneer je een vergunning moet aanvragen. En wanneer je zonder vergunning mag verbouwen.

Dit terwijl het bouwen zonder vergunning, terwijl je er wel een nodig hebt aardige risico’s met zich meebrengt. Zo heb je kans op boetes, op een bouwstop en ben je in veel gevallen niet verzekerd.

Extra belangrijk dus om er achter te komen of je die vergunning nodig hebt.

Om ervoor te zorgen dat jij die risico’s niet loopt heb ik deze blog geschreven. Na het lezen van deze blog weet je namelijk precies of je met of zonder vergunning mag bouwen 🙂

In welke gevallen moet je een vergunningsaanvraag doen?

Goed, het antwoord op de hoofdvraag.

Wanneer moet je nu een vergunning aanvragen?

Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen die de regel bevestigen. Die uitzonderingen bespreek ik natuurlijk in deze blog 🙂

Maar het komt er op neer dat je bij elke verbouwing, waarbij je constructieve wijzigingen doorvoert jij een omgevingsvergunning nodig hebt.

Wat constructieve wijzigingen zijn?

Denk daarbij aan aanpassingen aan dragende muren, vloeren, gevels en daken. Die aanpassingen doe je bijvoorbeeld door balken, kolommen of een nieuwe fundering te plaatsen.

Wat, dit in de praktijk voor jou betekent?

Dat je in principe een vergunning moet aanvragen als:

 • Je een nieuwe woning gaat bouwen
 • Er een (stuk) draagmuur wordt verwijdert
 • Je een dakterras of dakopbouw plaatst
 • Je een aanbouw, schuur of garage bouwt
 • Er een gat in je dak of vloer wordt gemaakt
 • Als je een bijgebouw bouwt

In de volgende hoofdstukken vertel ik je hier meer over, en laat ik zien wat de uitzonderingsgevallen zijn, waardoor je geen vergunningsaanvraag hoeft te doen 🙂

Waarom moet je een vergunning aanvragen?

Voor een gemeente zijn een aantal dingen ontzettend belangrijk als je gaat bouwen. Denk hierbij aan de veiligheid van de woning, de leefbaarheid van de buurt en het uiterlijk van de verbouwing.

Let op (!). Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de regelgeving. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij de aannemer!

Rondom deze punten is verschillende regelgeving geschreven. Die regelgeving kun je terug vinden in het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan en de Welstandseisen.

Om te kijken of jouw verbouwing voldoet aan de regelgeving wordt elke verbouwing die vergunningsplichtig is getoetst op deze 7 punten:

 1. Veiligheid van het gebouw
 2. Gezondheid van de woning
 3. Energiezuinigheid en milieu
 4. Bruikbaarheid van het gebouw
 5. De gebruikte installaties
 6. Veiligheid tijdens het bouwen
 7. Overige vereisten

Om een vergunning aan te vragen moet je verschillende gegevens opsturen. Denk hierbij aan bouwtekeningen, constructieberekeningen en informatie over de te gebruiken materialen.

Dankzij deze informatie kan de gemeente controleren of jij voldoet aan de gestelde regels. Normaal gesproken heeft de gemeente 8 weken nodig om jou toestemming te geven, voordat je mag bouwen. Ze mogen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Benodigde documenten

Zonder toestemming mag je niet beginnen met bouwen.

Doe je dat wel? Dan loop je het risico op boetes, een bouwstop of dat je het bouwwerk moet terugbrengen in originele staat.

Een vergunning aanvragen bij een nieuwbouw woning

Als je een nieuwbouw woning gaat bouwen moet je altijd een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Deze aanvragen kunnen best een tijd duren en zijn ook een stuk complexer dan het aanvragen van een vergunning voor een verbouwing.

Wat heeft de gemeente nodig voor een bouwvergunning bij een nieuwbouw woning?

 • Bouwkundige tekeningen van de woning
 • Constructieve berekeningen
 • Bouwbesluitberekeningen
 • Bouwkostenschatting van de woning

Door de omvang, kosten en complexiteit van dit soort projecten worden aanvragen voor nieuwbouw woningen in de meeste gevallen gedaan in samenwerking met een architect of bouwadviseur.

Een vergunning aanvragen als je een draagmuur verwijdert

Over dit type verbouwing bestaan een hoop misverstanden. Veel mensen denken dat als je een interne verbouwing doet je een draagmuur zonder vergunning mag verwijderen. Dat is helaas niet het geval.

Je bent altijd vergunningsplichtig als je een draagmuur verwijdert.

Hierbij maakt het niet uit of je een deuropening in je draagmuur maakt, of je jouw hele voorgevel weghaalt, of als je jouw keuken bij de woning wil betrekken.

Er is hier maar één uitzondering die de regel bevestigd.

Dat is wanneer de draagmuur die je gaat verwijderen onderdeel is van een vergunningsvrije aanbouw (daarover later meer).

Maar waarom moet je dan een vergunning aanvragen als je een draagmuur weghaalt?

Dat heeft met name te maken met de constructieve veiligheid. Een draagmuur is onderdeel van de draagconstructie van jouw woning. Die constructie kun je niet zomaar aanpassen. Dan loop je namelijk het risico op scheuren, verzakkingen of zelfs erger.

Daarom wil de gemeente dat je altijd een constructieberekening laat maken door een constructeur. Die berekening wordt daarna gecontroleerd door de ambtenaar. Zo weten ze zeker dat jouw woning veilig is.

Vergunningsaanvraag bij een dakterras of dakopbouw

Eigenlijk is het antwoord op de vraag of je bij een dakterras of een dakopbouw een vergunning moet aanvragen vrij simpel…

Ja, je moet altijd een omgevingsvergunning aanvragen als je een dakterras of dakopbouw bouwt.

Er zijn daarnaast vrij strikte regels beschreven rondom het bouwen van dakterrassen en opbouwtjes. Die regels hebben te maken met bijvoorbeeld burenhinder, het uiterlijk van het bouwwerk en de veiligheid.

Om een vergunningsaanvraag in te dienen heb je daarom bouwtekeningen en constructieberekeningen nodig.

Daarnaast kunnen de regels rondom dit soort type verbouwingen vrij complex zijn. Ik raad je daarom aan om de vergunning in samenwerking met een architect aan te vragen. Zij kennen de regels beter, kennen de uitzonderingen en kunnen inzien wat er al in jouw buurt is gebouwd.

Zo vergroot je niet alleen de kans dat je de bouwvergunning krijgt, maar heb je ook een betere kans op een ‘groter en mooier’ dakterras of dakopbouw.

Een vergunning aanvragen bij een aanbouw of uitbouw

De regels rondom het vergunningsvrij bouwen van een aanbouw zijn de laatste jaren flink versoepeld. Vroeger was je altijd vergunningsplichtig, terwijl je tegenwoordig vaak zonder een vergunning een aanbouw mag bouwen.

Maar goed. Hier zitten natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden.

Wat die voorwaarden zijn?

 • Je moet nog steeds voldoen aan het Bouwbesluit
 • Je mag alleen aanbouwen in het achtererfgebied van jouw woning
 • De aanbouw mag niet hoger worden gebouwd dan 30 cm boven de 1e bouwlaag
 • De aanbouw is nooit hoger dan 5.0 meter
 • De aanbouw is niet dieper dan 4.0 meter
 • Je mag maximaal 50% van je tuin bebouwen (in de meeste gevallen)
 • Je moet je houden aan het burenrecht (hinder)

Woon je in een beschermd stadsgezicht, dorpsgezicht of monumentaal pand? Dan moet je altijd een vergunning aanvragen. Ook als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Dit geldt trouwens voor alle type verbouwingen 🙂

Voldoen aan het Bouwbesluit

Daarvoor gelden eigenlijk dezelfde regels als wanneer je vergunningsplichtig bent. Je moet bijvoorbeeld altijd kunnen aantonen dat je veilig bouwt. Ook als je zonder vergunning een aanbouw bouwt. Dit komt er bijvoorbeeld op neer dat je altijd een constructieberekening moet laten maken.

Vergunningsaanvraag bij een schuur, garage of ander type bijgebouw

Ook bij dit soort type verbouwingen is de regelgeving de laatste jaren een flink versoepeld. De kans op een vergunningsvrije bijgebouw, schuur of garage is daardoor flink vergroot 🙂

Maar ook hier zitten natuurlijk een aantal voorwaarden verbonden. Veel hiervan komen trouwens voor een groot deel overeen met de voorwaarden van een vergunningsvrije aanbouw.

Let op! Je hebt twee type bijgebouwen. De eerste type wordt binnen 4.0 meter van het hoofdgebouw (jouw huis) gebouwd. De tweede type wordt buiten de 4.0 meter grens gebouwd.

Welke dat zijn?

 • Je moet voldoen aan het Bouwbesluit
 • Je mag alleen op het achtererfgebied bouwen
 • Je mag maximaal 50% van je tuin bebouwen (in de meeste gevallen)
 • Een bijgebouw (binnen 4.0 meter) mag niet hoger worden gebouwd dan 30cm boven de 1e bouwlaag
 • Een bijgebouw (buiten 4.0 meter) mag niet hoger dan 3.0 meter zijn
 • Een bijgebouw (binnen 4.0 meter) mag qua gebruik gelijk zijn aan het hoofdgebouw
 • Een bijgebouw (buiten 4.0 meter) moet qua gebruik ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw
 • Er moeten minimaal 2 schuine dakvlakken zijn met maximaal 55 graden
 • Je moet je houden aan het burenrecht (hinder)
 • Het hoofdgebouw mag geen monumentaal gebouw zijn

Je ziet dat deze regels al een stukje uitgebreider zijn. Het ontwerpen van een vergunningsvrije bijgebouw wordt daarom meestal gedaan door een architect.

Vergunning aanvragen in het kort

Je moet een vergunning aanvragen als je constructieve wijzigingen doorvoert aan jouw woning. Voorbeelden hiervan zijn het verwijderen of aanpassen van dragende muren, het plaatsen van een dakterras of het maken van een aanbouw (dieper dan 4.0 meter) aan jouw woning.

Deze bouwvergunning kun je aanvragen via het Omgevingsloket. Dit is de site van de overheid, waarbinnen je alle benodigde documenten voor de vergunningsaanvraag kunt toevoegen.

Het bevoegd gezag moet jou binnen 8 weken na aanvang van de vergunningsaanvraag een antwoord geven. Doen ze dit niet? Dan krijg je in principe automatisch de vergunning toegewezen.

Heb je nog vragen over wanneer je een vergunning moet aanvragen?

Of toevoegingen voor andere lezers? Laat dan een bericht achter in de berichtenbox 🙂

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Roya
Door

Roya

op 26 Mar 2021

Beste Roy,Aangezien de website van de gemeente inderdaad niet duidelijk is rondom het aanvragen van omgevingsvergunningen en de gemeente mij hier ook niet mee kan helpen probeer ik mijn vraag bij u te stellen. Ik ga een kleinschalig supermarkt openen en voor mijn supermarkt ga ik ook koelingen nodig hebben. Deze koelingen hebben 3 externe motoren die op het dak van het gebouw geplaatst kunnen worden.Er wordt verder niets veranderd in het gebouw en er worden alleen 3 motoren op het dak geplaatst. De gemeente zegt dat hier een omgevingsvergunning voor nodig is maar kan mij niet helpen onder welke werkzaamheden dit valt. Als u mij kunt helpen, dan hoor ik het graag.

Roel Versmissen
Door

Roel Versmissen

op 12 Nov 2021

In het omgevingsloket bestaat de mogelijkheid een zogenoemde concept-aanvraag in te dienen...lage leges en dan heb je op dit soort punten meer duidelijkheid voordat je een definitieve aanvraag indient

Michiel
Door

Michiel

op 04 Nov 2022

Beste Roy, mag je in een bestaande woning de functie van een garage die in de tekening (die onderdeel is van de bouwvergunning) staat als "Berging". Die gebouwd is binnen het gele vlak "Wonen" van het bestemmingsplan. Vergunningsvrij wijzingen naar keuken

Rob van Oosten
Door

Rob van Oosten

op 15 Mar 2024

Goedemorgen. Duidelijk verhaal over vergunningsplicht. Toch nog een vraag. Kan ik een inpandige schuur van een boerderij omvormen tot woonruimte zonder vergunning? Ik sloop niets, maar voeg alleen maar toe. Ik wil er meerdere geïsoleerde ruimtes in maken.

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?