Waarom heb je een bouwvergunning nodig voor jouw verbouwing?

Waarom heb je een bouwvergunning nodig voor jouw verbouwing?

Je hebt plannen om te gaan verbouwen en je vraagt jezelf af of je een bouwvergunning nodig hebt. Je hoopt natuurlijk van niet.

Want een bouwvergunning zorgt ervoor dat je legeskosten moet betalen, dat je 8 weken moet wachten voordat je de vergunning krijgt, en dat je een hoop officiële documenten moet indienen tijdens de vergunningsaanvraag.

Maar goed, is het aanvragen van een bouwvergunning wel zo erg? Hoe vraag je zo’n bouwvergunning eigenlijk aan? En heb je wel echt zo’n vergunning nodig?

Dat zijn vragen die heel veel mensen zichzelf stellen tijdens de voorbereiding van hun verbouwing.

Logisch natuurlijk…

Want het liefst begin je zo snel mogelijk met bouwen, zonder de mogelijkheid op boetes of een bouwstop, omdat je onterecht zonder vergunning bent gaan bouwen.

Om je te helpen met het zo snel mogelijk beginnen met jouw verbouwing heb ik deze blog geschreven!

Hierin leg ik uit waarom je een bouwvergunning nodig hebt, daarnaast leg ik uit hoe je een vergunningsaanvraag kunt starten en laat ik zien welke gegevens je nodig hebt om een bouwvergunning te krijgen 🙂

Waarom heb je een bouwvergunning nodig?

Goed. De 1e vraag. Waarom heb je eigenlijk een bouwvergunning (ook wel omgevingsvergunning genoemd) nodig?

Dat is gedaan om te controleren of jouw ontwerp voldoet aan de wetgeving. Daar ga ik niet al te diep op in, want dan moet ik een compleet juridische blog schrijven, en dat is denk ik niet zo interessant…

Wat wel interessant is voor jou?

Voor iemand die gaat verbouwen, jij dus. Komt deze wetgeving er op neer dat je rekening moet houden met de volgende 3 punten:

 1. De veiligheid en duurzaamheid van jouw woning
 2. Het leefklimaat van jouw stad of dorp
 3. Om het stads- en dorpsgezicht te beschermen

Deze 3 punten zijn binnen de Nederlandse Wet verwerkt in het Bouwbesluit, in het Bestemmingsplan en in de Welstandseisen.

Hieronder ga ik iets verder in op deze punten en laat ik zien, wat die wetgeving concreet voor jou betekent.

Veiligheid, duurzaamheid en jouw bouwvergunning

Het allerbelangrijkste onderdeel van jouw woning is natuurlijk de veiligheid. Na het weghalen van een draagmuur moeten jouw kinderen natuurlijk wel veilig kunnen slapen.

Om dat te kunnen doen zijn er in het Bouwbesluit in artikel 2.1 en 2.2 een aantal veiligheidsnormen beschreven. Hierin staat dat jouw bouwconstructie moet voldoen aan de gestelde NEN-EN 1990 normen.

Wat dit concreet voor jou betekent?

Dat je een constructieberekening moet laten maken door een constructeur.

Die constructeur bekijkt welke constructie de meest (kosten)efficiënte is voor jouw verbouwing. Denk hierbij aan een combinatie van stalen balken, kolommen en een bijpassende fundering.

Zo’n constructief rapport is niet alleen belangrijk voor jouw vergunningsaanvraag. Het rapport wordt ook gebruikt door jouw aannemer om het bouwwerk te bouwen. Zonder berekening kan hij dat namelijk niet 🙂

Het leefklimaat van jouw stad of dorp en de bouwvergunning

Een ander belangrijk deel van de wetgeving zijn de gebruikseisen van een woning.

Binnen het Bestemmingsplan hebben gemeentes aan bijna elke vierkante meter van jouw stad of dorp een bestemming geplakt. Hierin is bijvoorbeeld aangegeven dat in wijk X alleen maar woningen gebouwd mogen worden, of dat jouw grond bedoeld is als landbouwgrond.

Je mag jouw woning daarom niet zomaar ombouwen tot kantoor, winkel of opslagruimte.

Dat is gedaan om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid van de wijk in stand wordt gehouden. Daarom moet elke verbouwing getoetst worden aan de vastgestelde gebruikseisen van jouw woning.

Om aan te tonen dat jij voldoet aan de wetgeving moeten er verschillende bouwtekeningen gemaakt worden door een architect of tekenaar. Denk hier bijvoorbeeld aan plattegronden, doorsnede tekeningen en detailtekeningen.

Op deze tekeningen staat informatie over de type ruimte, de afmetingen van de kamers en over bijvoorbeeld parkeervoorzieningen.

Het beschermen van het stads- en dorpsgezicht dankzij de bouwvergunning

Veel dorpen, maar ook steden als Rotterdam en Amsterdam hebben hard gewerkt aan hun stads- of dorpsgezicht. Dat stadsgezicht willen ze graag beschermen. Om dit te doen zijn de Welstandseisen geschreven.

bouwvergunning nodig

In die eisen zijn welstandscriteria vastgesteld. In die criteria staat bijvoorbeeld welke kleuren er gebruikt mogen worden, wat voor materiaal er toegepast moet worden en hoe jouw woning er uit moet zien.

Hoe je aantoont dat je voldoet aan de Welstandseisen?

Dat kan door geveltekeningen te versturen, door kleurenfoto’s van de bestaande situaties toe te voegen en door aan te geven welke materialen je gaat gebruiken.

Hierbij moet je bijvoorbeeld denk aan de ramen, de kozijnen en andere gezichtsbepalende onderdelen van de woning.

Wat heb je nodig om een bouwvergunning aan te vragen?

In het vorige hoofdstuk heb ik een groot gedeelte van deze vraag beantwoordt. Toch ontbreken er nog een aantal dingen.

Om de ontbrekende onderdelen met je te delen en om een mooi overzicht te creëren heb ik onderstaande lijst voor je gemaakt. Deze gegevens heb je nodig als je een bouwvergunning wil aanvragen.

 1. Omschrijving van jouw verbouwing
 2. Foto’s van de locatie
 3. Schatting van de bouwkosten
 4. Kwaliteitsverklaringen over de te gebruiken informatie
 5. Bouwtekeningen van de huidige en gewenste situatie
 6. Berekening van de constructie
 7. Stempelplan (onderdeel van de constructieberekening)

Vaak verzamel je deze gegevens in samenwerking met jouw aannemer, de architect en de constructeur. Vraag het bij twijfel even na aan de vakmannen die jou helpen. Die weten vaak precies wie, waarvoor verantwoordelijk is.

Waar moet je aan voldoen als je vergunningsvrij mag bouwen?

Helaas bestaat er een groot misverstand bij mensen die geen bouwvergunning nodig hebben, maar wel constructieve wijzigingen doorvoeren aan hun woning.

Vaak wordt er gedacht dat ze regelvrij mogen bouwen. Maar dat klopt niet!

Ook zij moeten zich houden aan het Bouwbesluit, en ten alle tijden kunnen aantonen dat ze veilig bouwen.

Dat betekent dat je ook voor vergunningsvrije verbouwingen een constructieberekening nodig hebt.

In welke gevallen heb je een bouwvergunning nodig?

Voor de meeste verbouwingen waar je constructieve wijzigingen moet doorvoeren heb je een bouwvergunning nodig.

Waar je dan aan moet denken?

 • Als je een nieuwbouw woning gaat bouwen
 • Aan het verwijderen van draagmuren
 • Bij het plaatsen van een dakkapel
 • Als je een dakopbouw gaat bouwen
 • Bij het plaatsen van een aanbouw (dieper dan 4.0 meter)
 • Bij het plaatsen van de meeste type bijgebouwen

Er zijn echter uitzonderingsgevallen waarbij je geen vergunning nodig hebt. Dit kan alleen wanneer je aan specifieke eisen voldoet.

Om het makkelijk te maken voor je heb ik alle eisen gebundeld in een tool.

Wanneer je de vragen beantwoordt kom je er vanzelf achter of je een bouwvergunning nodig hebt of dat je vergunningsvrij mag bouwen.

Het komt er op neer dat je een aanbouw, maar ook verschillende type bijgebouwen vergunningsvrij mag plaatsen als ze aan specifieke eisen voldoen.

Natuurlijk zijn al deze regeltjes vrij abstract en kom je er met de vragen alleen niet precies achter wat ze nou eigenlijk betekenen. Daarom heb ik deze blog geschreven om alle regels uitgebreid te bespreken.

Tip. Wanneer je vergunningsvrij mag bouwen betekent dit niet dat je ook regelvrij mag bouwen. Je moet nog steeds moet voldoen aan het Bouwbesluit.

Hoe kun je een bouwvergunning aanvragen?

Gelukkig is dat niet zo moeilijk. Als je een bouwvergunning nodig hebt kun je die namelijk vrij simpel via het Omgevingsloket.nl aanvragen.

Omgevingsvergunning

In mijn blog over het simpel zelf aanvragen van een omgevingsvergunning ga ik hier dieper op in, maar hieronder zal ik een korte samenvatting geven 🙂

Zelf een bouwvergunning aanvragen (in het kort)

Zoals ik al zei begint de vergunningsaanvraag via het Omgevingsloket. Hier moet je eerst een aantal gegevens invullen over onder andere de geplande werkzaamheden, de aanvraag en de locatie waar je gaat bouwen.

Daarna kun je via hetzelfde portal de benodigde bijlages die we eerder hierboven bespraken toevoegen.

Bij twijfel heb je de mogelijkheid om een vooroverleg te plannen met het bevoegd gezag (in de meeste gevallen de gemeente). Samen met de gemeenteambtenaar kun je dan jouw aanvraag doorlopen.

In principe duurt het 8 weken voordat je een antwoord krijgt van de gemeente. Die 8 weken mag de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen.

Hierin bespreek je bijvoorbeeld of je de juiste gegevens hebt toegevoegd en of jouw ontwerp kans van slagen heeft.

Zodra je deze stappen hebt gezet kun je de aanvraag indienen…

Simple as that 🙂

Onbekende voordelen van een bouwvergunning…

Vaak hoor ik wel eens mensen klagen over de bureaucratie rondom een vergunningsaanvraag. En voor een groot gedeelte kan ik dat ook goed snappen. Een aanvraag duurt vaak lang en je moet inderdaad vrij veel gegevens opsturen.

Toch zie ik het ook graag van een andere kant.

Want dankzij de gemeente weet jij 100% zeker dat jouw verbouwing veilig en van een hoge kwaliteit is.

Dat komt niet alleen doordat je verplicht bent bouwtekeningen en constructieberekeningen te laten maken. Er is namelijk ook een extra gemeenteambtenaar die de verbouwing bekijkt.

Dit extra paar ogen zorgt ervoor dat de kwaliteit van de verbouwing een stuk hoger is.

Dat wijst onderzoek trouwens ook uit.

bouwvergunning nodig

Mensen die zonder vergunning bouwen, volgen vaker het Bouwbesluit niet. Hierdoor bouwen aannemers vaak zonder constructieberekening. Dit zorgt er weer voor dat een verbouwing vaker fout gaat en dat er daardoor onnodige schades ontstaan.

In de meeste gevallen blijft die schade beperkt tot een aantal scheuren. Maar in sommige gevallen is het erger en moet de constructie echt aangepast worden. Dat kan een hoop vervelende extra kosten met zich meebrengen.

Dankzij de vergunningsprocedure voorkom je die problemen.

Bouwvergunning nodig in het kort

Je hebt een bouwvergunning nodig om aan te tonen dat jouw woning veilig is, om ervoor te zorgen dat de buurt fijn blijft om in te wonen, en zodat het stadsgezicht wordt beschermd.

Om dat te kunnen controleren heeft de gemeente natuurlijk wel informatie nodig. De belangrijkste informatie hiervoor zijn de tekeningen en de berekeningen.

Zodra je alle gegevens hebt verzameld kun je de aanvraag indienen. In de meeste gevallen ontvang je dan na 8 weken antwoord van de gemeente.

Heb je nog vragen over het waarom je een bouwvergunning nodig hebt?

Laat dan een bericht achter in de berichtenbox 🙂

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen. Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur. Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?