5 voorwaarden voor het plaatsen van een vergunningsvrije dakkapel...

5 voorwaarden voor het plaatsen van een vergunningsvrije dakkapel...

Wanneer je wilt weten of je een vergunningsvrije dakkapel mag plaatsen krijg je te maken met lijsten aan regeltjes waar je aan moet voldoen.

Vaak zie je door de bomen het bos niet meer en kom je er eigenlijk niet achter of jouw wensen in aanmerking komen voor het vergunningsvrij bouwen.

Ook de mensen aan wie je advies vraagt zullen niet echt een gestructureerd antwoord geven. Dit komt doordat er eigenlijk niet echt één antwoord is. Je moet namelijk aan meerdere voorwaarden voldoen voordat je een vergunningsvrije dakkapel mag plaatsen.

En zelfs als je geen vergunning hebt moet je nog wel aan bepaalde regels voldoen!

Vandaar dus deze blog…

Ik neem je stap voor stap mee door de verschillende voorwaarden waardoor je hopelijk tot een goede conclusie komt voor jouw dakkapel. Beschouw deze voorwaarden als stappen die je door het vergunningsproces heen nemen.

Ben je al benieuwd? Lees dan snel verder!

Check of je vergunningplichtig bent met deze handige tool!

Om te checken of je vergunningplichtig bent kan je onderstaande tool gebruiken. Zo kom je er binnen drie minuten achter of je een vergunning nodig hebt voor jouw dakkapel. De rest van de blog ligt elke stap in de tool toe.

Mocht je dus ergens niet uitkomen of wil je meer informatie over de stappen die genomen worden tijdens de vergunningcheck? Dan staat dit allemaal beschreven in de blog.

1. De dakkapel komt niet op openbaar toegankelijk gebied

Je eerste stap om te bepalen of je een vergunningsvrije dakkapel mag bouwen is door te kijken of deze aan openbaar toegankelijk gebied komt.

Dit is het geval wanneer de dakkapel aan de openbare weg, openbare ruimte en aan het water komt. Bouw je de dakkapel dus op openbaar gebied? Dan kan je vaak geen dakkapel plaatsen zonder vergunning.

Dit komt door de welstandseisen die zijn opgesteld in de Welstandsnota. Deze eisen leg ik verder uit in hoofdstuk 5, maar wat belangrijk is aan deze eisen is dat je moet nagaan of jouw gemeente deze ook heeft opgesteld.

Is dit namelijk het geval? Dan mag je niet aan de voorkant van het huis bouwen zonder vergunning.

Is dit echter niet het geval? Dan mag je misschien toch vergunningsvrij een dakkapel plaatsen.

Voor hoekwoningen geldt dat een vergunningsvrije dakkapel vaak ook niet op de zijkant van de woning gebouwd kan worden.

Wat je nu waarschijnlijk wel kunt raden is dat een dakkapel aan de achterkant van de woning vaak wel vergunningsvrij is! Maar…

Ook hier zijn nog voorwaarden aan verbonden!

2. De dakkapel past binnen de afgesproken afmetingen

Je hebt vastgesteld dat de dakkapel aan de achterkant van het dak komt. Nu rest nog de vraag of je hem dan ook daadwerkelijk vergunningsvrij mag bouwen.

Hiervoor moet er allereerst worden voldaan aan de afgesproken afmetingen. Helaas is dit nogal een rijtje en dient ervoor om de dakkapel niet te groot te laten zijn.

Allereerst wordt er gekeken naar de positie van de dakkapel ten opzichte van het dak. Hij moet namelijk minimaal 0,5 m van de boven- en onderkant van het dak verwijderd zijn. Ook moeten de zijkanten minimaal 0,5 m van de zijkanten van het dak af zijn.

Overigens mag de onderkant van de dakkapel ook weer niet verder dan 1 meter van de onderkant van het dak verwijderd zijn.

Maar ook naar de dakkapel zelfs wordt gekeken. Deze mag namelijk niet hoger zijn dan 1,75 meter.

Hier zie je de afstanden in een schematische afbeelding…

vergunningsvrije dakkapel

Alleen als je de voorgeschreven grenzen niet overschrijdt mag je dus een vergunningsvrije dakkapel bouwen.

Als het gaat om de afstand tot de nok, de bovenkant van het dak, denkt men vaak dat het verhogen van die nok oplossing biedt voor het plaatsen van de dakkapel. Je hebt voor de verhoging van die nok echter ook vaak een vergunning nodig!

3. De dakkapel heeft een plat dak

Je zal het waarschijnlijk niet zeggen maar zelfs het dak van de dakkapel heeft invloed op het krijgen van een vergunning of niet.

Zoals je aan de titel van dit hoofdstuk al ziet is het noodzakelijk dat de dakkapel een plat dak heeft. Dit terwijl schuine daken, of sleepdakkapellen zoals deze ook wel worden genoemd, tegenwoordig enorm populair zijn!

De voordelen van zo’n sleepdakkapel zijn namelijk dat deze regenwater beter afvoert, dat hij beter aan sluit bij het dak en dat het een veel opener gevoel creëert.

De plaatsing van deze vorm is echter heel precies omdat deze onder de juiste hellingshoek geplaatst moet worden. Is deze hoek kleiner dan 35o? Dan kan je de dakkapel niet vergunningsvrij plaatsen.

Voor een dakkapel met een puntdak geldt zelfs dat je vrijwel altijd een vergunning nodig zult hebben.

Een vergunningsvrije dakkapel heeft dus in ieder geval een plat dak, of is geplaatst in een hoek van 35o of meer.

4. Het gaat niet om een beschermde woning of monument

Dus… Je plaatst een dakkapel met een platdak, plaatst deze ook nog aan de achterkant van het huis en hij past binnen de afgesproken afmetingen.

Maar dan realiseer je je dat je in een beschermde woning of monument woont.

dakkapel vergunningsvrij

Op een hele uitzondering na geldt dat je bij een kleine wijziging aan zo´n woning al een omgevingsvergunning aan moet vragen. Helaas… Maar het lijkt bijna onmogelijk om vergunningsvrij te gaan verbouwen.

Gaat het echter om het vervangen van dakpannen of een bestaande dakkapel? Dan kan dit worden gezien als regulier onderhoud en mag je dit wel vergunningsvrij uitvoeren.

Overigens zijn ook woningen die zich in stad- of dorpsgezicht bevinden vaak vergunningsplichtig. Het is dus niet alleen de woning zelf die mogelijk beschermd is.

Twijfel je nou of bovengenoemde voor jouw woning geldt? Neem dan contact op met je gemeente. Zij kunnen vaak snel antwoord geven op jouw vraag.

5. De vergunningsvrije dakkapel moet wel aan alle andere regels voldoen

He he… Je weet nu eindelijk of je vergunningsvrij mag bouwen. Het nadeel is echter dat er ook in het geval van een vergunningsvrije dakkapel nog wel regels gelden!

Jij bent er zelf verantwoordelijk voor dat de regels waar het hier om gaat ook worden nageleefd en die verantwoordelijkheid ligt dus niet bij de aannemer!

Laat me je daarom maar snel uitleggen wat de regels precies zijn.

Het Burenrecht

Het burenrecht staat opgesteld in het Burgerlijk Wetboek en bestaat vooral uit lijsten met regels en technische passages. Het lezen van die lijsten kan nog wel eens voor verwarring zorgen.

Dat terwijl er eigenlijk één hele simpele samenvatting is. Wanneer de buren hinder ervaren van jouw dakkapel kunnen zij dit kenbaar maken.

dakkapel zonder vergunning

Aan de hand van het burenrecht wordt vervolgens gekeken of deze hinder ook gegrond is.

Voordat je door deze juridische molen moet is er echter een makkelijke oplossing. Zorg dat je voordat je de dakkapel plaatst, jouw buren goed informeert over de plannen.

Wanneer je dit netjes en tijdig doet zullen zij hier waarschijnlijk geen probleem van maken. Doen ze dat toch, dan kan je er altijd nog proberen samen uit te komen voordat de dakkapel daadwerkelijk geplaatst is.

De Welstandseisen

Ik heb deze eisen onder voorwaarde 2 al even genoemd. In de Welstandsnota heeft de gemeente beschreven waaraan het uiterlijk van een woning moet voldoen. Het bekijken van die nota is vooral relevant wanneer je in een Oudhollandse woning of straat woont.

Het is voor de gemeente namelijk belangrijk dat zij het stadsgezicht behouden van de desbetreffende woning of straat.

Gelukkig is dit normaal gesproken niet zo’n probleem wanneer je vergunningsvrij mag bouwen. Toch mag de gemeente altijd wel optreden als zij vindt dat de dakkapel niet binnen de vastgestelde afspraken valt.

Het Bouwbesluit

Tot slot is er nog het Bouwbesluit. De verzameling van alle bouwtechnische voorschriften voor alle bouwwerken in Nederland.

Het besluit richt zich op …

  • De Veiligheid van een dakkapel
  • De Bruikbaarheid
  • Het Milieu
  • De Energiezuinigheid
  • De Gezondheid van de gebruiker van het gebouw

Als we het hebben over het bouwen van een dakkapel is vooral de veiligheid van de constructie van essentieel belang. In artikel 2.1 en 2.2 van het Bouwbesluit staat dat de bouwconstructie moet voldoen aan vastgestelde NEN-EN 1990 normen.

Maar wat betekenen die normen en hoe kan je eraan voldoen?

NEN-EN 1990 is een Eurocode waaronder verschillende normen vallen. Deze geven simpelweg aan hoelang de levensduur van een ontwerp is. Een tijdelijke constructie heeft bijvoorbeeld een lagere norm dan een constructie die voor langere tijd moet blijven staan zoals een dakkapel of aanbouw. Daarnaast zijn er ook constructies met een levensduur van meer dan 100 jaar zoals een tunnel.

Om te controleren of aan de normen wordt voldaan moet aangetoond kunnen worden hoe sterk (en dus veilig) de dakkapel is. Zo moet deze windkrachten kunnen weerstaan en moet er ook berekend worden of hij tegen andere krachten zoals het gewicht van een laag sneeuw kan.

Dit doe je door middel van een constructieberekening die je laat maken door een constructeur. In deze berekening worden alle constructie-elementen van de dakkapel meegenomen om op die manier tot een stevig ontwerp te komen.

Dankzij de berekening weet de aannemer wat hij moet bouwen om te voldoen aan het Bouwbesluit en ben jij verzekerd tegen fouten. Meer van zulke voordelen lees je trouwens in deze blog.

Let op! Voor het maken van een constructieberekening is altijd een bouwtekening nodig, dus ook wanneer je een dakkapel gaat plaatsen. Laat deze daarom ook altijd maken als je een constructieberekening wilt maken.

Gelukkig hebben wij dit proces iets makkelijker gemaakt voor je doordat je beide documenten tegelijkertijd kunt aanvragen bij ons.

Laat je toch geen constructieberekening maken omdat je dit zelf niet nodig vindt?

Dan zal je zelf verantwoordelijk zijn voor schade, boetes en de mogelijkheid dat je de woning dusdanig moet aanpassen om toch te voldoen aan het Bouwbesluit.

Tot slot

Ik hoop dat ik mijn belofte in de introductie van deze blog heb waar kunnen maken. Als het goed is kan je door middel van de blog bepalen of je een vergunningsvrije dakkapel mag plaatsen.

Heb je nou nog vragen over de voorwaarden omtrent de vergunning of heb je nog vragen over bijvoorbeeld het aanvragen van de vergunning?

Laat dan gerust een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij helpen je graag.

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?