Omgevingsvergunningsplichtig of niet? Hoe zit dat eigenlijk?

Omgevingsvergunningsplichtig of niet? Hoe zit dat eigenlijk?

Omgevingsvergunningplichtig of niet? Voordat je begint met verbouwen stel je jezelf waarschijnlijk deze vraag…

Als je plannen hebt om de woning, de tuin of een schuur of loods te gaan verbouwen, dan kan het zo maar zijn dat je als huiseigenaar in jouw situatie omgevingsvergunningplichtig bent. Een bevoegd gezag gaat in zo’n geval na of de verbouwing plaats mag vinden.

Maar een omgevingsvergunning aanvragen is niet altijd verplicht. Als je bijvoorbeeld de kozijnen vervangt vanwege een grote onderhoudsbeurt, hoef je hiervoor geen vergunning aan te vragen. Ook voor ander regulier woningonderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van de woning, is een vergunning aanvragen overbodig. Voor grens- en erfafscheidingen en de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren hoeft evenmin een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

Als je je bij de verbouwing maar houdt aan het bestemmingsplan van de gemeente, de gemeentelijke voorschriften rond bouwverordeningen en de welstandseisen.

Let op (!). Vergunningsvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. Je moet bijvoorbeeld in veel gevallen nog steeds een constructieberekening maken!

In welke gevallen ben je omgevingsvergunningplichtig?

In vrijwel alle andere gevallen dan die zojuist zijn genoemd, is een gemeentelijke omgevingsvergunning een absolute vereiste voor de klusser cq. doe-het-zelver. Onder het soort verbouwingen waarbij je omgevingsvergunningplichtig bent, vallen de volgende zaken:

Grotere verbouwingen

1. Andere dan de net genoemde bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties.

Sloopactiviteiten

2. Allerlei sloopactiviteiten. Zeker als het gaat om monumenten of om asbest is een omgevingsvergunning een vereist.

Specifieke omgevingen

3. Wanneer je in een omgeving woont die een culturele, landschappelijke of historische waarde heeft. Grond verplaatsen, grond weghalen of wegen en paden aanleggen kan in dit soort gebieden niet zomaar.

Beschermd natuurgebied

4.Uiteraard, dat spreekt behoorlijk vanzelf, is het niet toegestaan om zomaar te gaan verbouwen in een regio dat aangemerkt is als beschermd natuurgebied. Dit is met name relevant voor mensen die een camping willen beginnen in een natuurlijke omgeving en bij bouwactiviteiten in dit soort omgevingen. Door een omgevingsvergunning aan te vragen vervalt voor deze categorie de plicht om een afzonderlijke natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen.

Alarm op je bedrijfspand

5. Als je een alarm op een bedrijfspand laat zetten.

Schade aan fauna en flora

6. Mogelijke schade aan flora en fauna. Stel dat je een motorcrosswedstrijd gaat organiseren, dan is er bij kans op vernieling van planten en bloemen een omgevingsvergunning nodig. Of als je wilt verbouwen in een omgeving met veel unieke flora en fauna.

Brandveiligheid garanderen

7. Sinds het Bouwbesluit van 2012 is heet verplicht voor bedrijfseigenaren om een minimale brandveiligheid in het bedrijfspand te garanderen. Het kan zijn dat hiervoor verbouwingen nodig zijn. Bijvoorbeeld omdat er brandvertragende materialen aangebracht moeten worden of extra nooduitgangen. In dit soort gevallen kan het voorkomen dat er een omgevingsvergunning vereist is, of dien je een gebruiksmelding bij de gemeente te doen.

Inrit openbare weg

8. Wie een uitrit aanlegt of een inrit richting de openbare weg, heeft in alle gevallen een omgevingsvergunning nodig. Als jouw uit- of inrit verbonden wordt een provinciale weg, kan de aanvraagprocedure van een omgevingsvergunning overigens wat langer duren. De gemeente moet dan namelijk eerst advies inwinnen bij de provincie over het al dan niet verstrekken van een omgevingsvergunning.

Bomen kappen

9. Ben je van plan om een of meer grote bomen in de tuin om te hakken, een boom te verplanten of heeft een bestaande boom een diepgaande snoeibeurt nodig? Ook dan is een omgevingsvergunning – zeker bij het bomen kappen – verplicht.

Milieubelasting

10. Alle bedrijven in Nederland hebben zich te houden aan de geldende milieuvoorschriften in ons land. Als je als bedrijf in een bepaalde gradatie aan milieubelasting doet – op het gebied van geluid, stroom en gas, afval, lucht- en/of bodemvervuiling – kan een omgevingsvergunning vereist zijn.

Monumenten

11. Voor een verbouwing of het slopen van monumenten die al ‘bescherm’ te boek staan, is altijd een omgevingsvergunning vereist.

Gebruik van de openbare weg

12. Het kan zijn dat je voor een korte tijd iets op de openbare weg wilt plaatsen. Bijvoorbeeld een stapel stenen voor het opnieuw leggen van de auto-oprit, een dixie voor personeel dat in jouw huis werkt of een grote container. In dit soort gevallen is een omgevingsvergunning in Nederlandse gemeenten vrijwel altijd verplicht.

Reclameuitingen

13. Wanneer je ervoor kiest om jouw bedrijfsruimte op locatie te voorzien van reclame-uitingen, zoals lichtgevels of grote vlaggen, dan is in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Sommige gemeenten heffen extra belastingen wanneer de bedrijfsreclame vanaf een openbare autobaan zichtbaar is.

In al deze gevallen ben je dus omgevingsvergunningplichtig! In het volgende hoofdstuk leg ik uit hoe je een omgevingsvergunning aanvraagt.

Hoe vraag je een omgevingsvergunning eigenlijk aan?

Ok, je bent dus omgevingsvergunningplichtig. Wat nu? En welke procedure moet je doorlopen om bij de gemeente een omgevingsvergunning aan te vragen? De procedure is eenvoudig online te regelen bij de gemeente. Als particulier kun je hiervoor terecht bij het omgevingsloket.nl, een handige tool om via een aantal vragen erachter te komen of jouw pand of woning volgens eigen plannen verbouwd mag worden via een omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer je een eigen bedrijf hebt als zzp-er of mkb’er, dan is de website mkbservicedesk.nl een prima optie. Ook deze instantie kun je online bereiken. Zodat je de gegevens kunt invullen die nodig zijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. En verder nog: je kunt er natuurlijk ook altijd voor kiezen om een schriftelijke aanvraag te doen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Op de zojuist vermeld websites omgevingsloket.nl en mkbservicedesk.nl kun je over deze procedures meer dan voldoende informatie vinden. Kort na het indienen van jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt dit verzoek in de regionale media geplaatst, zoals lokale krantjes en op internet. Zo kunnen inwoners / buurtgenoten eventueel bezwaren maken tegen jouw plannen.

Wachttijd voor jouw omgevingsvergunning…

Als er sprake is van eenvoudige zaken, bedraagt de wachttijd tot een eventuele verstrekking van een vergunning ongeveer acht weken. Maar bij ingewikkelde aanvragen kan de wachttijd zomaar oplopen tot maar liefst zes maanden. In beide gevallen kan er nog eens een periode van zes extra weken aan de procedure toe worden gevoegd. Realiseer je dus goed dat een vergunningaanvraag veel tijd in beslag kan nemen, dus doe de aanvraag ruim op tijd!

Wanneer jouw verzoek tot een omgevingsvergunning het niet haalt, daarvoor worden dan gegronde bezwaren gegeven, kun je alsnog schriftelijk bezwaar aantekenen. Dit verweer moet echt schriftelijk worden ingediend en binnen zes weken na de afwijzing bij de gemeente zijn. Maar hopelijk is een bezwaarschrift voor jou niet nodig en krijg je de vergunning meteen!

In het kort

Als het goed is weet je nu in welke gevallen je omgevingsvergunningplichtig bent en hoelang je dan uiteindelijk op de vergunning zal moeten wachten..

Heb je hier toch nog vragen over? Of wil je aanvullende tips of jouw ervaring met de aanvraag delen?

Laat dan een reactie achter in de berichtenbox. Ik ben benieuwd!

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
de koning
Door

de koning

op 10 Apr 2020

Mijn nieuwbouw woning is net gereed gemeld en nu wil ik een horizontale terrasverkapping/veranda aan de achterzijde laten bouwen. De gemeente Meierijstad dreigt dit af te keuren omdat in de omgevingsvergunning hierover specifieke eisen zouden staan?! Ik vind dit vreemd, want de overkapping is vergunningvrij ( ik heb de check gedaan) Graag je reactie.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 12 Apr 2020

Dat is inderdaad bijzonder, ik zou even aan de gemeente vragen op welke gronden zij de terrasverkapping/veranda zouden willen afkeuren. Zij moeten kunnen aangeven op welke onderdelen hij niet voldoet.Wat sowieso belangrijk is, is dat je aan het Bouwbesluit voldoet. Dat betekent dat jouw bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen kunt overleggen. Dat is verplicht, ook als je vergunningsvrij mag bouwen.

Tikra
Door

Tikra

op 02 Aug 2021

wij hebben naast ons huis een perceel agrarisch grond, daar willen wij een schuur op bouwen (14 x 5 max. 3 meter hoog) - wat is hiervoor nodig? het parceel is achter een perceel waar een historisch pand staat na de polder toe (is dat een belemmering)

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 03 Aug 2021

Hi Tikra, om dit te kunnen doen heb je bouwtekeningen en constructieberekening nodig. Dit is nodig voor het Bouwbesluit, de aannemer en de mogelijke vergunningsaanvraag.

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?