Een fundering maken, hoe werkt dat en welke fundering heb ik nodig?

Een fundering maken, hoe werkt dat en welke fundering heb ik nodig?

Er zijn veel verbouwing waarbij een fundering maken verplicht is. Helaas.. Zou je denken. Maar het is van essentieel belang voor jouw verbouwing en de stevigheid van de constructie!

Wat er gebeurt als je geen stevige fundering plaatst? Dan is een doorgezakte vloer of scheuren in muren een logisch gevolg. Het grootste nadeel is dat hierdoor ook hoge herstelkosten zullen volgen.

Een aanbouw, uitbouw of bijgebouw zijn enkele voorbeelden van constructies waarbij je een fundering kunt plaatsen.

Maar goed… Hoe doe je dat dan?

Aan welke voorwaarden je moet voldoen om een fundering te plaatsen en waar moet je nog op moet letten voor je de fundering laat maken…

Dat lees je in deze blog!

Check of je een omgevingsvergunning nodig hebt

Wanneer je gaat verbouwen is stap één altijd, het doen van een vergunningscheck bij het omgevingsloket.

Met die vergunningscheck bekijk je, niet geheel verrassend, of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor jouw verbouwing.

Dit is erg belangrijk omdat het heel fijn is wanneer je geen vergunning nodig hebt en omdat het erg belangrijk is wanneer je de vergunning wel nodig hebt.

Bouwen zonder vergunning kan je namelijk hoge boetes opleveren!

Maar ook wanneer je niet vergunningsplichtig bent is het verstandig om te bouwen met een vergunning.

Waarom?

Er is een grotere kans op schade wanneer je zonder vergunning gaat bouwen. Daarnaast ben je ook niet verzekerd en… de woning is slechter verkoopbaar.

fundering maken

Bouwen zonder vergunning terwijl je wel een vergunning nodig blijkt te hebben heeft nog veel slechtere gevolgen.

Naast de hoge boetes kan de gemeente er namelijk voor kiezen om je een bouwstop op te leggen tot het moment dat je wel een vergunning ter beschikking hebt.

Een bouwstop zorgt natuurlijk voor vertraging tijdens de bouw en zal daarnaast ook zorgen voor hogere kosten.

In het aller ergste geval kan de gemeente ook aangeven dat de constructie weer terug gebracht moet worden in zijn oude staat.

Dit is wel enkel het geval wanneer je echt geen omgevingsvergunning kunt krijgen.

En hoe vraag ik de omgevingsvergunning dan aan?

Het aanvragen van de vergunning zelf is niet heel lastig. Het zijn namelijk enkel een paar stappen die je moet doorlopen.

Het verkrijgen van gegevens voor elke stap kan wat meer tijd kosten.

Daarom zeg ik het nog een keer, het is erg belangrijk dat je de vergunningsaanvraag op tijd start.

De stappen tijdens de vergunningsaanvraag heeft mijn collega uitgebreid uitgelegd in deze blog. Ik zal in deze blog vooral de gegevens behandelen die je per stap nodig hebt.

In de eerste stappen word je gevraagd om jouw persoonlijke gegevens in te vullen. Dit zijn algemene gegevens die je als het goed is zo invult.

Daarnaast wordt ook om gegevens van de locatie gevraagd. Hieronder verstaan we archieftekeningen die van de woning zijn gemaakt en foto’s van de huidige situatie.

In de volgende stappen zijn er geen gegevens om aan te leveren en gaat het er vooral om dat je de werkzaamheden correct aangeeft. Ook hier heb ik blogs over geschreven die je vindt op onze blog pagina!

Tijdens de laatste stap van de aanvraag moet je wel bijlagen toevoegen. Het gaat hier om bijlagen voor onder andere de welstand, de constructieve veiligheid en de gezondheid van het bouwwerk.

Om welke gegevens gaat het dan als ik een fundering laat maken?

Allereerst heb je een bouwtekening nodig. In dit geval hebben we het over een constructietekening, dit is een onderdeel van de algehele bouwtekening.

Aan de hand van de constructietekening zal de gemeentelijk ambtenaar bekijken of de fundering veilig is.

Een voorbeeld van zo’n constructietekening zie je hieronder.

Het belangrijkste bestand is in het geval van een fundering de constructieberekening. Deze wordt weer aan de hand van de constructietekening gemaakt.

Het belang van deze berekening is groot want ook aan de hand hiervan bekijkt de gemeentelijk ambtenaar of de fundering veilig is.

Een fundering maken en het Bouwbesluit

Om een fundering te kunnen maken moet er ook worden voldaan aan het Bouwbesluit. Een document waarin voorschriften staan voor het bouwen van een bouwwerk over bijvoorbeeld:

  • Veiligheid
  • Bruikbaarheid
  • Gezondheid van de gebruikers van het gebouw
  • Milieu
  • Energiezuinigheid

In de eerste 8 hoofdstukken worden de algemene regels voor deze voorschriften besproken en zullen ook de normen en procedures besproken worden. In de hoofdstukken erna zullen de voorschriften besproken worden.

Om aan de genoemde eisen te voldoen moet de constructie worden getoetst. Dit wordt gedaan door middel van een bouwbesluit berekening, een overkoepelende term voor meerdere berekeningen.

Bij het plaatsen van de fundering gaat het echter minder om deze berekeningen en meer om de regels in de eerste acht hoofdstukken.

Je kan je waarschijnlijk wel voorstellen dat een ventilatieberekening of daglichtberekening niet belangrijk zijn voor de fundering.

Wel moet er natuurlijk naar de veiligheid en bruikbaarheid worden gekeken.

De veiligheid is natuurlijk het belangrijkste voor jouw fundering

In artikel 2.1 en 2.2 van het Bouwbesluit staan de regels omtrent die veiligheid opgesteld. Je leest hier onder andere dat de fundering moet voldoen aan de gestelde NEN-EN 1990 normen.

Maar hoe weet je of je aan die normen voldoet?

Dat is eigenlijk vrij simpel. Om aan te kunnen tonen dat de constructie sterk genoeg en dus ook veilig genoeg is, is er een constructieberekening nodig. Je laat de berekening maken bij een constructeur.

Ik vertel je meer over de constructieberekening en de tekening die ervoor nodig is in hoofdstuk 5 en 6.

Laat een sondering uitvoeren

Om naar de veiligheid te kijken moet een sondering uitgevoerd worden. Dit is een begrip uit de grondmechanica en is er voor bedoeld om het draagvermogen van de grond te bepalen.

Dit wordt gedaan door een sondeerconus in de grond te drukken.

Een wat?

Een sondeerconus is een staaf met een kegelvormig einde. Deze wordt met een hoek van 60 graden de grond in gedrukt.

Vervolgens wordt tijdens het drukken de weerstand van de grond gemeten. Hierdoor kan bepaald worden waar de zandlaag in de grond begint.

Waarom dit van belang is lees je in het volgende hoofdstuk.

Je moet altijd de beschikking hebben over een constructietekening

Er zijn voor een constructeur nog al wat funderingen om uit te kiezen. De twee belangrijkste groepen zijn de fundering op staal en de fundering op palen.

Beide funderingen hebben zo hun eigen voordelen die je allemaal in deze blog leest.

Om de blog even kort samen te vatten:

Wij raden altijd aan om met een fundering op palen te bouwen, ook wanneer het wel mogelijk is om met een fundering op staal te funderen.

Waarom raden wij je dit aan?

In principe is het zo dat een fundering op palen veel steviger is dan de fundering op staal.

Een fundering moet namelijk in een zandlaag geplaatst worden.

Die zandlaag kan onder het grondoppervlak liggen, maar kan ook dieper in de grond liggen.

Je komt erachter waar de zandlaag onder de constructie ligt door een grondonderzoek te laten doen!

Ook kan je in sommige gevallen bestaande resultaten uit een grondonderzoek opvragen.

De fundering op staal wordt altijd onder het grondoppervlak geplaatst en kan dus alleen geplaatst worden wanneer de zandlaag op maximaal drie meter van het grondoppervlak ligt.

Een fundering op palen kan echter altijd geplaatst worden omdat de palen diep de grond in kunnen.

Dit is ook gelijk de reden dat de paalfundering steviger is.

Waarom mensen dan toch voor een fundering op staal kiezen?

Deze vorm is goedkoper en is ook makkelijker te plaatsen.

Daarnaast maakt het voor bijbehorende bouwwerken die los van het hoofdgebouw staan, zoals schuurtjes of kassen, ook niet zoveel uit of deze licht verzakken.

Welke problemen dit veroorzaakt als het gaat om een aanbouw lees je in de eerder genoemde blog.

Een voorbeeld van een fundering op staal is een strokenfundering. Deze wordt vaak onder muren en gevels geplaatst.

Op de constructietekening hierbeneden zie je hoe een constructeur oude constructietekeningen gebruikt om aan te geven waar de fundering nodig is.

De bestaande fundering (blauw) en de nieuw te bouwen fundering (oranje), zijn goed van elkaar te onderscheiden.

Je kunt in de tekening onder andere zien hoe de constructeur aangeeft dat er een nieuwe strokenfundering (600 x 200) moet worden gelegd en dat er ook een isolatievloer moet komen.

Laat aan de hand van de constructietekening een constructieberekening maken

Aan de hand van de tekening wordt dus de constructieberekening gemaakt.

Dit is één van de meest belangrijke bestanden voor het laten maken van een fundering.

Niet alleen is de berekening verplicht met de aanvraag van de omgevingsvergunning, hij heeft ook nog veel andere voordelen!

De nummer 1 reden is natuurlijk dat de veiligheid van de fundering wordt gegarandeerd. Het is simpelweg een te groot risico om te gaan bouwen zonder dat de constructie is doorberekend.

Daarnaast bespaar je met een constructieberekening vaak op de kosten van de verbouwing.

fundering maken

Voor veel mensen klinkt dit gek, omdat je natuurlijk voor de berekening moet betalen.

Het besparen op kosten komt voort uit de berekening van de constructeur. Naast dat deze naar de meest veilige optie kijkt, zal hij ook de meest economisch verantwoorde oplossing zoeken.

Dit betekent dat je kan besparen op materialen omdat er bijvoorbeeld toch een dunnere betonplaat gestort kan worden.

Dit scheelt je al snel honderden euro’s!

Het andere economische voordeel hoop je nooit mee te maken, maar het is wel heel erg fijn als het op dit punt aankomt.

Het indirecte economische voordeel haal je namelijk uit de aansprakelijkheid op schade wanneer er toch iets met de fundering gebeurt.

Denk hierbij aan verzakkingen waardoor er scheuren in muren ontstaan of waardoor de vloer ook doorzakt.

Wanneer je de constructieberekening laat maken ben jij hier niet langer verantwoordelijk voor maar de constructeur!

Je toont door de berekening namelijk aan dat je de constructeur in vertrouwen hebt genomen om de veiligheid van de fundering te garanderen.

Maar om deze situatie te voorkomen is het natuurlijk veel belangrijker om de goede constructeur te kiezen.

En hoe kies ik dan de juiste constructeur?

Vraag allereerst meerdere offertes aan bij constructeurs. Dit is vrijwel altijd gratis en zal je een goed beeld geven van de verschillende prijzen die de constructeurs rekenen.

Je mag bij je keuze ook best kritisch zijn. Vraag bijvoorbeeld hoe de constructeur de kwaliteit van jouw verbouwing verhoogt…

Een goede constructeur zal er namelijk voor zorgen dat de architect een goede constructietekening maakt en dat de aannemer zijn werk goed kan doen met een duidelijke constructieberekening.

Ook kan je vragen naar de manier van kosten besparen.

Zoals ik je al heb uitgelegd is dit zeker mogelijk en dus kan je altijd vragen naar de mogelijkheden bij een constructeur.

Daarnaast is de meest voordehandliggende manier natuurlijk om reviews te lezen van de constructeur. Dit kan je doen via Google, maar het is vaak ook mogelijk om reviews bij de constructeur op te vragen.

En dan de belangrijkste…

Welke gegevens heeft de constructeur nodig voor een constructieberekening?

Want om aan de voorwaarde te voldoen en dus een constructieberekening te krijgen, moet je wel weten welke gegevens de constructeur nodig heeft om die berekening te maken.

De basis voor de berekening zijn natuurlijk de wensen van de klant.

fundering maken

Je geeft bijvoorbeeld aan hoe groot de aanbouw moet worden of hoeveel draagmuren je gaat verwijderen en aan de hand daarvan zal de constructeur de fundering gaan berekenen.

Essentieel zijn de constructietekeningen waar we het in het vorige hoofdstuk over hadden, maar ook de archieftekeningen van de woning moeten gebruikt worden om de constructie van de woning te bekijken.

Daarnaast zijn dus ook de gegevens van het eerdergenoemde grondonderzoek belangrijk. Deze zijn voor de constructeur echter niet essentieel!

Ook foto’s van de huidige situatie zijn erg handig maar niet essentieel. Echter is het vaak een kleine moeite om de foto’s te maken en op te sturen, terwijl het de constructeur een goed beeld geeft van hoe de constructie of het terrein er nu uit ziet.

Dit is waar je nog op moet letten voor je een fundering laat maken!

Ik heb je nu alle voorwaarden verteld. Je moet de beschikking hebben over de omgevingsvergunning, waarvoor je weer een constructieberekening en constructietekening nodig hebt.

Ik heb deze volgorde aangehouden omdat je de vergunningsaanvraag al kunt doen wanneer je de berekening en tekening nog niet hebt.

Wel moet je deze zo snel mogelijk aanvragen!

Maar voordat je de vergunningscheck doet zijn er nog andere punten waar je even goed op moet letten voordat je de fundering gaat laten maken.

Zorg bijvoorbeeld dat de bouwwensen voor jezelf goed duidelijk zijn. Bespreek dit goed met bijvoorbeeld je partner, en schrijf deze wensen ook op zodat ze voor jezelf duidelijk blijven.

Maak ook een verbouwplanning, een verbouw budget en een financieringsplan. Dit helpt je tijdens de verbouwing goed op weg en zal ervoor zorgen dat je niet te veel geld uit geeft.

Een erg belangrijk punt dat veel mensen vaak vergeten: bespreek de verbouwplannen met je buren. Ze zeggen niet voor niets… Een goede buur is beter dan een verre vriend.

Wil je een huis kopen waarbij de fundering al geplaatst is?

Laat deze fundering dan altijd controleren door een constructeur. Hij kan de bestaande bouwtekeningen bekijken en kan hieraan zien of de fundering goed is geplaatst.

Het maken van een fundering lijkt voor sommige mensen niet zo belangrijk. Let er dus goed op wanneer je een huis gaat kopen!

Tot slot is het belangrijk dat je zeker weet welke fundering je nodig hebt!

Er zijn namelijk nogal wat verschillende type funderingen. Ik heb ze allemaal uitgebreid beschreven in mijn blog over de verschillende soorten funderingen.

Ik leg hier ook in uit wanneer je voor welke fundering moet kiezen, dus is dit je nog niet goed duidelijk? Dan raad ik je zeker aan om hem goed door te lezen!

In het kort

Als het goed is weet je na het lezen van deze blog precies wat de voorwaarden zijn om een fundering te laten maken.

Ook weet je hoe je aan de voorwaarden kunt voldoen door de omgevingsvergunning op tijd aan te vragen en door de constructietekening en -berekening voor die vergunning te laten maken.

Heb je nou nog vragen over de voorwaarden? Of heb je in het algemeen vragen over het laten maken van een fundering?

Laat dan een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij helpen je graag.

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
R. van Summeren
Door

R. van Summeren

op 19 Feb 2021

Dag, mag een fundering een jaar onbebouwd blijven zonder dat de kwaliteit achteruit gaat? Het gaat om een fundering voor een HSB woning. Alvast bedankt voor het antwoord

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 03 Mar 2021

Beste R. van Summeren,Wanneer de fundering is gestort is dit geen enkel probleem, alleen wanneer bijvoorbeeld de wapening is geplaatst kan deze gaan roesten. Een volledig gestorte fundering zal dus niet in kwaliteit achteruit gaan.Patrick

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?