arrow_drop_up arrow_drop_down
13 juli 2020 

Waar bestaan de kosten van jouw aanbouw eigenlijk uit?

De kosten van een aanbouw kunnen sterk verschillen door de vele mogelijkheden die er zijn om een aanbouw te plaatsen.

Welke materialen moet je kiezen, welk dak moet er op de aanbouw en als ik extra werk wil zoals een gevel doorbraak of een centrale verwarming… Hoeveel gaat dat dan wel niet kosten?

Help! Je ziet waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer.

De kosten van de aanbouw worden inderdaad opgebouwd uit verschillende onderdelen.

Tel je al deze onderdelen bij elkaar op… Dan krijg je uiteindelijk een gemiddelde prijs per m2.

In deze blog ga ik de meeste opties voor een aanbouw bespreken en uiteraard kom je dan ook de prijs voor elke optie te weten.

Laten we beginnen met de gemiddelde prijs. Dan krijg je direct een goede indicatie van de gemiddelde kosten van de aanbouw!

Sneak preview: In deze blog neem ik je mee door de kosten van de aanbouw. Ik vertel je hoe de kosten zijn opgebouwd en met welke factoren je rekening moet houden. Aan het einde van de blog kan je zelf een goede schatting maken van de uiteindelijke kosten doormiddel van een handige tool.

Inhoudsopgave

  1. Wat kost een aanbouw?
  2. De kosten van een bouwtekening en constructieberekening
  3. De invloed van een omgevingsvergunning op de kosten van een aanbouw
  4. Help! Ik woon in een beschermde woning, heeft dit invloed op de kosten?
  5. De verschillende soorten aanbouw en de kosten
  6. Factoren met invloed op de kosten van een aanbouw
  7. Extra opties met invloed op de kosten van een aanbouw
  8. De belangrijkste financiële voordelen van een aanbouw

Wat kost een aanbouw?

In de video hierboven legt mijn collega aan de hand van onze Verbouwkostentool uit waar de kosten van een aanbouw uit bestaan.

Via deze kostentool kun je vrij betrouwbaar een eerste inschatting maken van de kosten van jouw verbouwing. Toch zal het je opvallen dat de prijzen van een aanbouw aardig kunnen verschillen.

Dit komt vooral doordat er zo ontzettend veel verschillende soorten zijn waar je uit kunt kiezen.

De makkelijkste manier om achter de kosten van jouw geplande aanbouw te komen is natuurlijk door het aanvragen van een offerte. Toch kan ik me voorstellen dat je nog geen precieze keuze hebt gemaakt omdat ook de kosten van de verschillende opties een belangrijke rol spelen.

Je wilt tenslotte niet een keuze maken voor een bepaalde aanbouw, om er vervolgens achter te komen dat er nog meer opties mogelijk waren.

Omdat ik in deze blog zoveel mogelijk factoren wil bespreken beginnen we maar gewoon bij het begin.

De kosten van een bouwtekening en constructieberekening

Misschien heb je de termen wel eens voorbij horen komen: de bouwtekeningen en constructieberekening.

Het aanvragen van beide gegevens is vaak de eerste stap in het verbouwproces.

Even in het kort. Een bouwtekening en constructieberekening zijn verplicht wanneer je vergunningsplichtig bent. Dus wanneer je een omgevingsgvergunning aan moet vragen.

Toch laten veel mensen ook een tekening en berekening maken wanneer zij hier niet toe verplicht zijn. Dit doen zij puur om de kwaliteit van de verbouwing te verhogen. Om je hier meer informatie over te geven heb ik een blog over de bouwtekening aanbouw geschreven en over de voordelen van een constructieberekening.

Maar goed, nu even door met het belangrijkste punt van deze blog. Laten we beginnen met de kosten van een bouwtekening aanbouw!

Wat zijn de kosten van een bouwtekening van mijn aanbouw?

De bouwtekening begint altijd met een vaste prijs. Dit komt doordat de aanbouw in het bestaande huis getekend moet worden. De prijzen verschillen daarom als volgt:

aanbouw kosten

Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de grote van de aanbouw bepalend is. Een tekening voor een aanbouw van 0-10 m2 kost €390 terwijl deze voor een aanbouw van 90-100 m2 €1000 kost.

Dit is echter niet de vaste prijs, omdat er bij keuzes voor bijvoorbeeld een geveldoorbraak meer ingetekend moet worden. Hierdoor zal de architect langer bezig zijn met de bouwtekening waardoor deze automatisch duurder wordt.

Hierover vertel ik je later meer, met onder andere een belangrijke factor in hoofdstuk 4!

Wat zijn de kosten van een constructieberekening van mijn aanbouw?

Voor de constructieberekening geldt er geen begin prijs omdat deze niets met de bestaande woning te maken heeft.

De constructieberekening begint daarom met een prijs van €240 voor een aanbouw van 0-10 m2 tot een prijs van €600 voor een aanbouw van 60-100m2.

Ook hier geldt uiteraard dat een afwijking van de standaard voor een meerprijs zorgt.

De invloed van een omgevingsvergunning op de kosten van een aanbouw

Een omgevingsvergunning heeft op twee manieren invloed op de kosten van een aanbouw. Allereerst zijn, zoals je nu al weet, de constructieberekening en bouwtekeningen verplicht. Daarnaast moet je voor de aanvraag legeskosten betalen.

Over de eerste manier kunnen we kort zijn…

Ben je verplicht om de vergunning aan te vragen? Dan gelden de kosten uit het vorige hoofdstuk. Is het niet verplicht? Dan moet je toch de bouwtekeningen en constructieberekening aanvragen om aan vastgestelde regels te voldoen.

aanbouw kosten

Toch heeft de vergunning weldegelijk invloed omdat de vergunningsplicht ervoor zorgt dat ook de prijs van de bouwtekening omhooggaat, omdat er met meer eisen rekening gehouden moet worden door de architect.

Ten tweede zijn er dus de legeskosten. Legeskosten zijn kosten voor het in behandeling nemen van de vergunningsaanvraag. Het maakt in dit geval niet uit of de aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd.

De legeskosten zijn vrij makkelijk te berekenen. Zij bedragen namelijk een percentage van de totale verbouwkosten. Hoewel het percentage per gemeente kan verschillen ligt deze vaak tussen de 1 á 2%.

Tot slot zijn er nog twee andere mogelijke manieren waarbij de vergunning invloed kan hebben.

Deze gelden echter niet altijd.

Je kunt er namelijk voor kiezen om de vergunningsaanvraag uit te besteden. Dit is natuurlijk niet gratis en dus zorgt ook dit voor extra kosten.

Daarnaast moet een architect de beschikking hebben over oudere bouwtekeningen van de originele constructie. Deze tekeningen worden ook wel archieftekeningen genoemd.

Ook het archiefonderzoek, zoals het onderzoek naar deze tekening heet, kan uitbesteed worden aan een andere partij. Maar onthoudt…

Het aanvragen van de omgevingsvergunning en het archiefonderzoek kan je goed zelf doen!

Mocht je er niet uit komen dan zijn er op onze blog pagina genoeg blogs over de omgevingsprocedure te vinden!

Help! Ik woon in een beschermde woning, heeft dit invloed op de kosten?

Het kan goed zijn dat je in een rijks- of gemeentelijkmonument, of in beschermd stads- of dorpsgezicht woont.

Mocht je hierover twijfelen dan is het erg belangrijk dat je dit snel checkt wanneer je plannen hebt om een aanbouw te plaatsen.

De kosten van een aanbouw worden namelijk weldegelijk beïnvloedt door deze vormen van beschermde woningen.

Voor een bouwtekening geldt dat bij een dorps- of stadsgezicht een factor van 1,15 wordt gebruikt. De prijs zal dus 15% hoger zijn dan bij een normale woning. Voor een gemeentelijk monument wordt de prijs verdubbeld en bij een rijksmonument wordt de prijs zelfs verviervoudigd.

Dit komt doordat er heel precies gekeken moet worden naar de eisen van de woning. Er mag natuurlijk niet teveel oude schoonheid verloren gaan en dit moet zeker bij een rijksmonument erg precies gebeuren.

Overigens geldt ook dat de uitvoering van de verbouwing duurder is bij een beschermde woning. Dit komt doordat er een verhoogde kwaliteit wordt geëist door de gemeente.

De verschillende soorten aanbouw en de kosten

We hebben het nu al veel gehad over alle stappen voordat je de daadwerkelijk aanbouw gaat laten plaatsen. Hier zijn dus de kosten voor materialen nog niet in mee genomen.

Ik zou je in dit hoofdstuk een hele tabel kunnen geven met een prijs voor een aanbouw per een bepaalde oppervlakte. Maar dit kan je ook erg makkelijk zelf berekenen.

De gemiddelde prijs per m2 ligt rond de €1.850. Een aanbouw van 10m2 zal dus €23.500 kosten. De prijs zal echter wel afnemen naarmate de aanbouw groter wordt.

Hier moet wel een kanttekening bij geplaatst worden. Een meter extra in de diepte kost namelijk meer dan een meter extra in de breedte.

Een precieze prijs per vierkante meter is daarom niet mogelijk.

Naast de verschillen in oppervlakte zijn er natuurlijk ook verschillen in materialen die de kosten beïnvloeden.

Materialen hebben invloed op verschillende manieren

Een aanbouw is een investering op de lange termijn. Als je immers maar één jaar van de aanbouw gebruik zou maken zou je nooit zoveel geld uitgeven.

Het is daarom belangrijk dat je niet bespaard op materialen zoals isolatie. Een goed geïsoleerde aanbouw zal je op de lange termijn veel geld besparen op bijvoorbeeld de stookkosten.

De twee meest gebruikte materialen voor de constructie van de aanbouw zijn hout of stenen. Beide hebben hun eigen voordelen en beide hebben daarom ook hun eigen prijskaartje.

Een houten aanbouw is een stuk goedkoper en zorgt vaak ook voor een mooier uiterlijk van de aanbouw. Waarom zie je dan toch vaker een stenen uitbouw?

Hoewel de investering voor een stenen uitbouw groter is, zijn de uiteindelijke kosten net als bij de isolatie een stuk lager. Dit komt vooral doordat stenen veel langer goed blijven dan hout. Het vergt dus minder onderhoud en dus lagere kosten op de lange termijn.

Het is jouw keuze of je voor het misschien wat mooiere uiterlijk kiest van een houten aanbouw of voor de duurzamere keuze van een stenen aanbouw.

Factoren met invloed op de kosten van een aanbouw

Naast de oppervlakte en materialen zijn er nog veel meer factoren die invloed hebben op de kosten…

In het volgende hoofdstuk zal ik wat opties bespreken die bij de aanbouw zouden kunnen worden toegepast. In dit hoofdstuk gaat het om factoren waar je altijd een keuze tussen moet maken.

Allereerst is er een verschil in het type dak

Een aanbouw kan namelijk een plat of een schuin dak hebben. Je raadt nu misschien al welke van de twee uiteindelijk duurder is.

Voor een schuin dak kost het maken van de bouwtekening en constructieberekening meer tijd. Hierdoor ben je voor beide een extra €100 kwijt. Verder hangt het verschil vooral af van de materialen. Het is niet zomaar te zeggen dat het plaatsen van een schuin dak ook duurder is.

Maar… Over het algemeen kost het plaatsen van het schuine dak meer materialen en arbeidsuren en is het dus logischerwijs duurder.

De kosten van de aanbouw worden ook beïnvloed door twee verschillende funderingen

Ik zal in deze blog niet te veel uitweiden over de verschillen in funderingen. Wat belangrijk is, is dat je weet dat er een fundering op staal en een fundering op palen is.

Zegt dit je niets? Dan vind je hier de blog over de eerste vorm en hier de blog over de tweede.

Net als bij de bouwtekeningen en constructieberekening geldt ook hier dat je in sommige gevallen geen keuze hebt tussen de twee, terwijl in andere gevallen heel bewust voor een fundering wordt gekozen.

Een vuistregel hierbij is…

In het westen van Nederland komt een fundering op palen vaak voor. In het oosten van Nederland komen beide funderingstypes voor.

De eerdergenoemde blogs geven al aan waarom dat het geval is en wat de uitzonderingen zijn op deze regel!

Nu dus even over de kosten.

aanbouw kosten

Een fundering op staal kost ongeveer €225 euro per m2 terwijl een fundering op palen €1.250 per heipaal kost.

Hoeveel palen je nodig hebt is lastig te bepalen.

In de regel heb je de standaard twee palen nodig. Dit is nodig om het evenwicht in de aanbouw te behouden. Je moet bij de fundering op palen dus rekenen op een start prijs van ongeveer €2.500.

Of de ene fundering dus duurder is dan de andere hangt af van jouw aanbouw, maar over het algemeen is een fundering op staal goedkoper.

Dan nu misschien wel de meest belangrijke keuze, gaat het om een prefab of maatwerk aanbouw?

Prefab betekent eigenlijk vooraf in elkaar gezet. De aanbouw wordt al in de fabriek gemaakt en kan zo neer worden gezet.

Het gaat hier vaak om een standaardmaat aanbouw in een standaard vorm.

Je kan je voorstellen dat zo'n aanbouw die niet te veel afwijkt van die standaard ook goedkoper is. Het kan je ongeveer €2000 á €3000 schelen in vergelijking met een maatwerk aanbouw.

Voor de maatwerk aanbouw worden daarnaast ook nog meer arbeidskosten gerekend omdat deze ter plaatse wordt gebouwd.

Waarom mensen dan toch voor de maatwerk variant kiezen?

Jouw wensen en eisen voor een aanbouw kunnen in dat geval veel makkelijker worden toegepast omdat er nog geen ontwerp vaststaat. Het is daarom een manier om jouw eigen unieke aanbouw te laten plaatsen.

Extra opties met invloed op de kosten van een aanbouw

Aan het einde van deze blog wil ik je toch nog even een tabel laten zien waarin verschillende opties voor de aanbouw benoemd worden. Ik heb eerder gezegd dat die tabelletjes niet zoveel nut hebben, maar in dit geval hoop ik dat het een goed overzicht geeft.

Het is ook niet zomaar een tabel!

Ik zal voor elke optie de prijs voor een bouwtekening, voor een constructieberekening, en voor het plaatsen en de materialen.

Kosten extra opties
OptiePrijs
DakraamBouwtekening: €50,-
Constructieberekening: €140,-
Uitvoer + materialen: €700,-
GeveldoorbraakBouwtekening: €100,-
Constructieberekening: €220,-
Uitvoer + materialen: €3000,-
Openslaande deurenBouwtekening: –
Constructieberekening:-
Uitvoer + materialen: €3000,-
SchuifpuiBouwtekening: –
Constructieberekening: –
Uitvoer + materialen: €3500,-
StucwerkBouwtekening: –
Constructieberekening: –
Uitvoer + materialen: €2000,-
ZonnepanelenBouwtekening: €100,-
Constructieberekening: €220,-
Uitvoer + materialen: €175,- per m2

De belangrijkste financiële voordelen van een aanbouw

We eindigen met waarschijnlijk het leukste hoofdstuk uit deze blog. Want iedereen wil natuurlijk weten wat de financiële voordelen van een aanbouw zijn.

Zo verdien je de kosten van de aanbouw misschien wel terug en wordt de drempel om een investering te doen wellicht iets lager.

Het meest belangrijke financiële voordeel is natuurlijk dat de waarde van de woning zal stijgen. Dit komt simpelweg doordat je extra vierkante meters aan de woning toevoegt.

Daarbij komt ook dat het wooncomfort stijgt. Dit is voor jou natuurlijk fijn omdat je nog in de woning woont. Wanneer je de woning gaat verkopen zal het wooncomfort ervoor zorgen dat een geïnteresseerde koper de extra vierkante meters niet als alleen een oppervlakte ziet.

De grotere ruimte zal meer kopers naar het huis trekken en zal er wellicht voor zorgen dat kopers een hoger bedrag willen betalen voor de woning.

Om kosten te besparen op het plaatsen van de aanbouw heb ik ook een blog geschreven over factoren in het proces die de kosten van de aanbouw beïnvloeden. Die blog vind je hier.

Uiteindelijk komt het erop neer dat een aanbouw vrijwel altijd voor een waardestijging zorgt. Alleen wanneer je al een kleine tuin hebt kan het minder aantrekkelijk worden voor potentiële kopers.

Over het algemeen levert een aanbouw een waardestijging op van 60 tot 100% van de investering. Je zou de volledige aanbouw dus terug kunnen verdienen.

Nu kan je zelf aan de slag!

Hieronder vind je een handige tool om snel en simpel een schatting te maken van de kosten van jouw aanbouw. Dit moet je al een goed beeld geven van de uiteindelijke kosten, maar onthoud dat dit nog steeds een vanaf prijs is.

Tot slot

Ik hoop dat je aan de hand van deze blog een inschatting kan maken van de prijs van jouw aanbouw. Maar belangrijker nog, misschien heb je nu een beter idee over wat voor aanbouw je wilt.

Een laatste tip hierbij is echter wel dat je natuurlijk naar de prijs moet kijken, maar dat dit niet altijd de beslissende factor moet zijn. Het ontwerp van de aanbouw en welke opties je eraan toevoegt is veel belangrijker.

Want stel dat je nu voor een goedkopere optie gaat omdat dit goedkoper is, dan kan je een jaar later veel spijt hebben dat je niet iets langer hebt gewacht en wel de ideale aanbouw hebt gebouwd.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je nog vragen hebt over de kosten van een aanbouw! Misschien wil je meer weten over andere opties die je hebt gevonden of over de prijs opbouw van bijvoorbeeld een bouwtekening?

Laat dan even een berichtje achter in de berichtenbox hier beneden! Dan helpen wij je natuurlijk zo snel mogelijk verder.

Over de schrijver
Verbouwen lijkt soms ontzettend moeilijk en complex. Dat moet anders vinden wij. Daarom delen ik en mijn collega's al onze kennis en ervaring via onze site. Zelf richt ik mij op het schrijven van blogs die te maken hebben met verbouwen.In die blogs combineer ik mijn eigen onderzoek met input van ervaren verbouwers. Op die manier hoop ik dat verbouwen voor jou een stuk makkelijker en bereikbaarder wordt!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?

Koekjes