arrow_drop_up arrow_drop_down
Wat zijn de kosten van een aanbouw?
13 juli 2020 

Wat zijn de kosten van een aanbouw?

Om 3.00 uur 's nachts lig je wakker in bed. Na te denken over een aanbouw waar jullie al een aantal weken over twijfelen. Uitbreiding van de woonkamer zou heerlijk zijn en ook de extra licht inval zou jullie goed uitkomen.

Hoe de aanbouw er precies uit moet zien is nog niet precies duidelijk en daarom heb je nog geen antwoord op die ene vraag:

Wat gaat mijn aanbouw kosten?

Het goed beantwoorden van deze vraag heeft meerdere voordelen. Als eerste zorgt het er voor dat je zeker weet dat de aanbouw binnen jouw budget past. Tegelijkertijd zorgt een goede voorbereiding er voor dat de kans op onvoorziene kosten een stuk kleiner wordt.

Een ander bijkomend voordeel heeft te maken met een andere nachtmerrie die veel verbouwers hebben. De malafide aannemer. Die malafide aannemers profiteren van mensen die zich niet goed voorbereiden. Doordat jij dit wel hebt gedaan verklein je de kans op een horrorverbouwing.

Dus ja. Een goed inzicht in de kosten van jouw verbouwing voorkomt onnodige extra kosten en een hoop onnodige stress tijdens jouw verbouwing. Genoeg redenen om die kosten in kaart te brengen denk ik zo :).

Maar goed.

Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je er voor dat je de kosten van jouw aanbouw goed goed in kaart krijgt?

Daar gaat deze blog jou mee helpen. Na het lezen van deze blog heb jij een goed beeld bij de kosten van jouw aanbouw, de opties die je hebt en krijg je handige tips die er voor zorgen dat jij een betrouwbare kostenbegroting kunt maken. Beloofd!

Sneak preview: De makkelijkste manier om een 1e inschatting te geven van de kosten van jouw aanbouw is door een vierkante meter prijs voor een aanbouw te hanteren.  De prijs per vierkante meter voor een standaard aanbouw is €1.850. Daarbij deel ik aan het einde van de blog onze unieke tool, waarmee jij zelf eenvoudig een betrouwbaarder beeld van de totale kosten kunt krijgen.

Introductie: Wat kost een aanbouw?

Om je te helpen met het in kaart krijgen van de kosten van jouw aanbouw ga ik verschillende onderdelen bespreken. Ik begin met een simpele berekening van de kosten van een aanbouw. In dit hoofdstuk laat ik zien hoe je via een gemiddelde vierkante meterprijs snel een 1e inschatting van de kosten van jouw aanbouw kunt maken.

Daarna bespreek ik de kosten van de omgevingsvergunning, de ontwerpkosten en de uitvoeringskosten van de aanbouw. Vooral bij de uitvoeringskosten sta ik langer stil. Simpelweg omdat de uitvoering vaak 85% van de totale kosten zijn.

Als laatste bespreek ik de (financiële) voordelen van de aanbouw en laat ik je zien hoe je via onze Verbouwkostencalculator makkelijk zelf een betrouwbare kostenbegroting maakt :).

In deze video vat ik deze blog trouwens kort samen. Veel kijk en/of leesplezier 🙂

Bereken simpel de kosten per type aanbouw

De simpelste manier om de kosten van een aanbouw te berekenen is door de gewenste grootte (in vierkante meters) van de aanbouw te vermenigvuldigen met de kosten per vierkante meter van een aanbouw.

Het probleem is alleen dat de kosten per m2 heel erg afhankelijk zijn van jouw wensen. Om toch een goede inschatting te kunnen maken, maken wij onderscheid tussen 3 verschillende type aanbouwen.

Dat zijn, de casco aanbouw, de standaard aanbouw en de aanbouw met luxe afwerking. Via de tool hieronder kun je door de gewenste vierkante meters in te vullen een goede inschatting maken wat de kosten zijn van jouw aanbouw.

Casco aanbouw

Een casco aanbouw is een aanbouw die alleen aan de buitenkant is afgewerkt. Deze type aanbouw is daardoor goedkoper dan de standaard aanbouw die wel al is afgewerkt aan de binnenkant. Bij een casco aanbouw heb je dus de mogelijkheid om de binnenkant zelf af te werken of door dit aan een ander bedrijf uit te besteden.

Standaard aanbouw

Een standaard aanbouw is zoals de naam al weggeeft de meest geplaatste soort. Deze aanbouw wordt volledig afgewerkt afgeleverd en is daardoor duurder dan de casco aanbouw. De ‘standaard' manier van afwerken is bijvoorbeeld het plaatsen van spotjes en het stuken van muren.

Zowel de casco als standaard aanbouw zijn er veelal in prefab aanbouwen. Dat betekent dat (delen van) de aanbouw al in de fabriek of in een werkplaats worden voorbereid. Dit zorgt er uiteraard voor dat de aanbouw snel op locatie kan worden gebouwd.

Luxe aanbouw

We spreken van een luxe aanbouw wanneer de situatie uniek is en dus afwijkt van de standaard of wanneer jij kiest voor een duurdere oplossing. Het ontwerp is perfect en tot in detail uitgewerkt, de materialen zijn van hoge kwaliteit en de aanbouw is ook nog optimaal geïsoleerd. Luxe opties op de aanbouw zijn bijvoorbeeld een schuifpui, lichtstraat en vloerverwarming.

De kosten van een aanbouw nauwkeurig uitgezet

Een iets nauwkeurigere schatting van de kosten vind je in de tabel hierbeneden. Deze geeft de kosten weer op basis van de breedte en diepte in plaats van het aantal m2. Heb je dus al een beter idee van de afmetingen van de aanbouw, dan kan je deze tabel goed gebruiken om de kosten te bepalen.

Kosten aanbouw
AfmetingenPrijs Standaard Aanbouw
3 x 2m€11.100,-
4 x 2m€14.800,-
5 x 2m€18.500,-
6 x 2m€22.200,-
5 x 3m€27.750,-
6 x 3m€33.300,-
5 x 4m€37.000,-
6 x 4m€44.400,-
6 x 5m€55.500,-

 

Hoe zijn de kosten van een aanbouw opgebouwd?

Om een goede kostenbegroting van jouw aanbouw te kunnen maken moet je natuurlijk weten waaruit de kosten van een aanbouw zijn opgebouwd. Wij zien dat het bouwen van een aanbouw bestaat uit de volgende type kosten:

 • Materiaalkosten
 • Arbeidskosten
 • Reiskosten
 • Kosten voor de afvalverwerking
 • Ontwerpkosten
 • Kosten voor de vergunningsaanvraag

De grafiek hieronder geeft alvast aan wat de invloed van de kosten in elk van deze hoofdstukken is op het totaal.

 

aanbouw kosten

 

Hoewel het door deze grafiek lijkt dat  5% van het ontwerp niet zoveel invloed heeft op de totale kosten, kan dit kleine stukje toch een groot verschil maken. Een goed ontwerp van een architect en constructeur bespaart aanzienlijk veel kosten.

Een slecht ontwerp van een verbouwing is moeilijk uitvoerbaar voor de aannemer en is dus duurder. Daarnaast brengt een slecht ontwerp vaak meer materiaalkosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van onnodige stalen balken of veel te dure heipalen.

De schuiver hierbeneden geeft de verdeling van de kosten aan, aan de hand van de berekende kosten bij de eerste schuiver.

Omgevingsvergunning en de kosten van jouw aanbouw

Als je een aanbouw wil plaatsen moet je in veel gevallen een Omgevingsvergunning aanvragen. Dankzij deze omgevingsvergunning kan de gemeente controleren of jouw aanbouw voldoet aan de veiligheidsnormen. Daarnaast controleert de gemeente of jouw aanbouw past binnen het straatbeeld.

Maar goed. Je bent niet altijd vergunningsplichtig. Sinds een aantal jaar mag je onder bepaalde voorwaarden ook zonder vergunning een aanbouw plaatsen.

Weet je niet zeker of jij vergunningsplichtig bent?

Check dan even deze blog: de regels van een omgevingsvergunning voor een aanbouw. Daarin vertel ik in welke gevallen je vergunningsvrij een aanbouw mag bouwen.

Tip: in de praktijk mag je vergunningsvrij aanbouwen als jouw aanbouw minder diep is dan 4.0 meter.

Ben jij wel vergunningsplichtig?

Dan moet je legeskosten betalen aan de gemeente.  Dit zijn kosten voor het in behandeling nemen van jouw vergunningsaanvraag.

Legeskosten variëren per gemeente en zelfs per verbouwing omdat ze worden berekend aan de hand van een percentage. Hoewel dit percentage dus verschilt per gemeente, kan je ervan uitgaan dat deze tussen de 2% en 4% ligt (van de totale bouwsom).

Een aanbouw plaatsen bij een Rijksmonument of een beschermd dorps- of stadsgezicht

Woon je in een beschermde woning? Bijvoorbeeld een Rijksmonument of heb je te maken met een beschermd dorps- of stadsgezicht?

Dan ben je altijd vergunningsplichtig.

Daarnaast zijn de eisen van de gemeente met betrekking tot de bouwvergunning in die gevallen vaak uitgebreider. Dat heeft niet alleen invloed op het ontwerp, maar ook op de uitvoering zelf.

Een beschermde woning moet namelijk passen binnen het beeld dat de gemeente heeft geschetst. Dat zorgt er voor dat zo'n type verbouwing een stuk duurder wordt. Denk hierbij al snel aan een extra kosten post van + 20% tot +50% ten opzichte van het verbouwen van een ‘normale' woning.

Ontwerpkosten voor het bouwen van een aanbouw

Nadat je hebt gecheckt of je een vergunning nodig hebt, is de volgende stap het ontwerpen van de aanbouw. Deze stap begint altijd met het laten maken van bouwtekeningen en een constructieberekening.

Wat veel mensen niet weten is dat je bij een vergunningsvrije aanbouw praktisch aan dezelfde regels moet voldoen als wanneer je wel vergunningsplichtig bent. Het enige verschil is dat je geen vergunning hoeft aan te vragen.

Ook als je een vergunningsvrije aanbouw bouwt moet je namelijk  voldoen aan het Bouwbesluit. In artikel 2.1 en 2.2 van dit Bouwbesluit staat dat jouw bouwwerk moet voldoen aan de gestelde constructieve veiligheidsnormen.

De enige manier waarop je dat kan garanderen is door het laten maken van bouwtekeningen en constructieberekeningen.

 Kun je niet aantonen dat jouw aanbouw veilig is? Dan heeft de gemeente het recht om de bouw stop te zetten. Dat is ook het geval bij een vergunningsvrije aanbouw!

In Nederland is trouwens de huiseigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid van de woning. Niet de aannemer.

Kosten bouwtekening en constructieberekening

De kosten van beide tekeningen lopen nogal uiteen. Net als bij de aanbouw zelf zijn er ook voor de tekeningen en de constructieberekening veel factoren om rekening mee te houden.

Zo is de grootte van de aanbouw van belang omdat het tekenen en berekenen van een grotere aanbouw meer tijd en dus meer geld kost. Maar ook het type dak, het soort woning waar je de aanbouw aan plaatst en de soort fundering speelt een rol.

De startprijs van een bouwtekening voor een aanbouw begint bij €690 en die van een constructieberekening bij €280.

Voordelen van een bouwtekening en een constructieberekening

Een bouwtekening en een constructieberekening is niet iets wat je alleen maar afvinkt. Simpelweg, omdat het verplicht is. Deze tekeningen hebben gelukkig veel meer voordelen. De bouwtekening en constructieberekening zorgen namelijk voor dat:

 • Je kosten bespaart in de uitvoering (denk hierbij aan onnodig materiaal gebruik)
 • Jouw wensen tot in detail zijn uitgewerkt
 • De aannemer precies weet wat hij moet bouwen
 • Jouw woning verzekerd is tegen ontwerpschade

Wil je meer weten over de voordelen van een constructieberekening, lees dan deze blog, daarin ga ik iets verder in op de voordelen van een constructeur.

De kosten van een aanbouw tijdens de uitvoering

Na het ontwerp komt natuurlijk de uitvoering van de aanbouw. Belangrijk hier zijn natuurlijk de constructie van de aanbouw,  het uiterlijk van de aanbouw en de extra opties die jij graag wil. Alle factoren die invloed hebben op de uitvoeringskosten van de aanbouw vind je in dit hoofdstuk.

De fundering van de aanbouw

Allereerst is het van belang dat je weet welke fundering er voor de aanbouw gebruikt moet worden. Hierbij heb je de keuze tussen twee soorten funderingen:

De keuze tussen de twee soorten is niet altijd een vrije keuze. Op de meeste plekken in Nederland moet je namelijk voor een fundering op palen kiezen. De vuistregel hierbij is…

In het westen en midden van Nederland moet je een fundering op palen kiezen, omdat de zandgrond te diep ligt voor een fundering op staal. Zand en steen zijn namelijk de soorten ondergrond waar we op bouwen. Klei, leem en veen drukken te veel samen en zorgen dan ook voor verzakkingen en scheefstand wat resulteert in schade.

Wil je meer weten over funderingen? Lees dan deze blog.

Kosten per type fundering van een aanbouw

Een fundering op staal kost ongeveer €225 per m2 terwijl een fundering op palen €1.250 per heipaal kost. Het aantal palen en de lengte van de palen wordt bepaald door de constructieberekening van de constructeur.

In de regel heb je standaard minimaal twee palen nodig voor jouw aanbouw om stabiliteit te behouden. Je kan in dat geval dus sowieso rekening houden met een startprijs van ongeveer €2.500.

Impact van jouw materiaalkeuze op de kosten van een aanbouw

Natuurlijk zit er ook een verschil in prijs als het gaat om de materiaalkeuze. De twee meest gebruikte soorten materialen zijn hout en stenen. Beide met hun eigen voordelen en prijskaartje.

Een houten aanbouw is een stuk goedkoper en zorgt vaak ook voor een mooier, vaak karakteristiek, uiterlijk. Waarom zal iemand dan toch voor een stenen aanbouw kiezen?

Laten we vooropstellen dat de één niet per se dezelfde mening heeft als een ander. Iemand kan een stenen aanbouw simpelweg mooier vinden dat een houten.

De voornaamste reden is echter dat steen veel minder onderhoud vergen dan hout. Daarnaast zal de isolatiewaarde een stuk hoger liggen en zal je dus op de uiteindelijke energiekosten besparen. Ook geluid van en naar buiten wordt beter gedempt.

Onze tip is om een combinatie van hout en steen te gebruiken. Zo maak je de dragende delen van hout en kan je kiezen voor steen strips of metselwerk aan de buitenkant. Zo heb je alle voordelen van beide materialen samen.

Je bouwt namelijk ook lichter en voordeliger, maar zult in de toekomst ook minder onderhoud hebben aan gevels. Ook bieden de steen strips en het metselwerk voldoende mogelijkheden voor een goede isolatie.

De moeilijkheidsgraad en de kosten van jouw aanbouw

Een factor waar niet zo vaak aan gedacht wordt is de moeilijkheidsgraad van de verbouwing. Dit geldt eigenlijk al bij het ontwerp van de aanbouw.

Zoals ik al zei is een bouwtekening maken voor een beschermde woning lastiger dan voor een ‘normale woning'. Toch kan het ook bij een normale woning verschillen hoe moeilijk het is om de aanbouw te tekenen.

Is de aanbouw rechttoe rechtaan? Dan zal het tekenen en plaatsen een stuk makkelijker gaan dan bij een ingewikkelde constructie. Een aanbouw met meer hoeken en rondingen is daardoor een stuk duurder dan een simpele rechte aanbouw.

Ook extra constructieve wijzigingen zoals het verwijderen van een gevel of het weghalen van een draagmuur zullen extra kosten met zich meebrengen. Dit zorgt weer voor extra arbeidsuren en zal de uitvoer van de aanbouw minder makkelijk maken.

Kosten van de extra opties voor jouw aanbouw

Jouw gewenste opties hebben natuurlijk ook impact op de uiteindelijke kosten van de aanbouw. In de tabel hieronder heb ik een aantal van deze opties + de kosten hiervan voor je uiteengezet.

Kosten extra opties aanbouw
OptiePrijs
Dakraam€900,-
Geveldoorbraak€3300,-
Openslaande deuren€3000,-
Schuifpui€3500,-
Stucwerk€2000,-
Zonnepanelen€175,- per m2

Maar naast deze extra opties kan je er natuurlijk ook voor kiezen om een badkamer of keuken in de aanbouw te plaatsen. Dit geeft de aanbouw een nieuwe functie en tegelijkertijd brengt het hogere kosten met zich mee.

De (financiële) voordelen van een aanbouw

We hebben nu een flinke blog vol kosten gehad. Maar gelukkig kost een aanbouw niet alleen maar geld. Een aanbouw levert ook veel voordelen op. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van het woongenot.

Hieronder vind je een overzicht van de meest gewaardeerde voordelen van een aanbouw.

 • Je creëert meer ruimte
 • De ruimte oogt groter
 • De waarde van de woning stijgt
 • Meer lichtinval in de kamer

Woongenot wordt vooral gecreëerd door het meest logische voordeel van een aanbouw, de extra ruimte. Dankzij de aanbouw krijg je bijvoorbeeld een vergrote woonkamer, extra ruimte voor de keuken of een nieuwe badkamer.

In al deze gevallen zal de extra ruimte ervoor zorgen dat de waarde van de woning toeneemt. Sterker nog, in veel gevallen zorgt de aanbouw zelfs voor zoveel meerwaarde dat je de investering in de verbouwing hier al deels mee terug verdient.

Voorbeeld: kijk op Funda wat de vierkante meterprijs is in jouw buurt. Als je daar de kosten van jouw aanbouw bij aftrekt weet je precies wat het financiële voordeel is van jouw aanbouw. Vooral in stedelijke gebieden komt het vaak voor dat de woning zelfs meer in waarde stijgt dan de aanbouw heeft gekost.

Daarnaast zorgt een aanbouw vaak voor een betere lichtinval zorgen. Hierdoor wordt de kamer levendiger en oogt de kamer ook groter.

Kosten besparen op jouw aanbouw!

Gelukkig zijn er naast de financiële voordelen ook nog wat manieren om kosten te besparen op een aanbouw.  Zo weet je zeker dat jij niet te veel betaald voor jouw aanbouw. Hier vind je 4 handige tips die er voor zorgen dat jouw aanbouw niet onnodig duur wordt.

 • Verbouw nooit onder tijdsdruk
 • Deel het bouwplan met de aannemers
 • Deel het verbouwbudget met de aannemer, architect en constructeur
 • Besteed genoeg tijd aan de ontwerpfase

In deze blog vertel ik meer over deze (en andere) tips, zodat jij ze in de praktijk kan toepassen.

Bereken de kosten van jouw aanbouw met onze Verbouwkostencalculator

Vind je deze blog waardevol? En wil je graag snel aan de slag met het maken van een betrouwbare kostenbegroting voor jouw aanbouw? En weet je niet zo goed hoe je moet beginnen?

Dan denk ik dat onze Verbouwkostencalculator jou verder op weg kan helpen. Onze Verbouwkostencalculator is namelijk een handige Excel tool, waarmee jij zelf de kosten van jouw verbouwing kunt berekenen.

Het resultaat als je onze Verbouwkostencalculator gebruikt?

 • Krijg snel inzicht in de kosten van jouw aanbouw
 • Je kunt jouw eigen verbouwbudget maken en bijwerken
 • Ontvang (video) uitleg en tips voor het maken van de begroting
 • Je voorkomt onaangename financiële verassingen tijdens de verbouwing
 • Je bent goed voorbereidt voor de onderhandeling met jouw aannemer
 • Voorkom dat je belangrijke stappen in de begroting overslaat of vergeet

Kosten aanbouw in het kort

Ik hoop dat je aan de hand van deze blog een inschatting kan maken van de prijs van jouw aanbouw. Maar belangrijker nog, misschien heb je nu een beter idee over wat voor aanbouw je wilt.

Een laatste tip hierbij is echter wel dat je natuurlijk naar de prijs moet kijken, maar dat dit niet altijd de beslissende factor moet zijn. Het ontwerp van de aanbouw en welke opties je eraan toevoegt is veel belangrijker.

Want stel dat je nu voor een goedkopere optie gaat omdat dit goedkoper is, dan kan je een jaar later veel spijt hebben dat je niet iets langer hebt gewacht en wel de ideale aanbouw hebt gebouwd.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je nog vragen hebt over de kosten van een aanbouw! Misschien wil je meer weten over andere opties die je hebt gevonden of over de prijs opbouw van bijvoorbeeld een bouwtekening?

Laat dan even een berichtje achter in de berichtenbox hier beneden! Dan helpen wij je natuurlijk zo snel mogelijk verder.

Over de schrijver
Verbouwen lijkt soms ontzettend moeilijk en complex. Dat moet anders vinden wij. Daarom delen ik en mijn collega's al onze kennis en ervaring via onze site. Zelf richt ik mij op het schrijven van blogs die te maken hebben met verbouwen.In die blogs combineer ik mijn eigen onderzoek met input van ervaren verbouwers. Op die manier hoop ik dat verbouwen voor jou een stuk makkelijker en bereikbaarder wordt!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?

Koekjes