Wat kost een aanbouw? En waar bestaan de kosten van een aanbouw uit?

Wat kost een aanbouw? En waar bestaan de kosten van een aanbouw uit?

Je woont mooi en zeker met de huizenprijzen van tegenwoordig blijf je het liefst in je eigen huis wonen. Toch is de woonkamer net iets te klein. Je twijfelt daarom wat je moet doen.

Het plaatsen van een aanbouw is daarbij een ontzettend mooie oplossing.

Je hebt alleen een paar belangrijke vragen die je moet beantwoorden, voordat je weet of het bouwen van een aanbouw haalbaar is.

De eerste vraag die je hebt is: wat kost een aanbouw? Daarnaast ben je waarschijnlijk benieuwd waar de kosten van een aanbouw uit bestaan.

Kostenonderzoek aanbouw van BouwadviesShop.nl

In 2021 heb ik samen met mijn team onderzoek gedaan naar de kosten van verbouwen. Tijdens dat onderzoek heb ik tientallen klanten gesproken, zijn we in overleg gegaan met onze partners en hebben wij de onderzoeken van bouwformatie gebruikt ter ondersteuning.

De resultaten uit dit onderzoek heb ik samengevat in deze blog.

Zo hebben wij er voor gezorgd dat iedereen in Nederland vrij makkelijk en betrouwbaar zelf een verbouwbegroting kan maken.

Sneak preview 1: de kosten van een aanbouw zijn €2.500,- per vierkante meter. Een aanbouw van 20m2 voor een rijtjeshuis kost gemiddeld €50.000,-.

Sneak preview 2: de kosten van een aanbouw bestaan uit: ontwerpkosten, legeskosten (optioneel), materiaalkosten, materieelkosten en arbeidsuren.

Sneak preview 3: aan het einde van deze blog vind je een kostentool, waarmee je simpel de kosten van jouw aanbouw kunt uitrekenen.

Introductie: Wat kost een aanbouw?

In het eerste gedeelte van deze blog vertel ik je meer over de gemiddelde kosten van een aanbouw. In het tweede deel laat ik zien hoe de kosten van een aanbouw zijn opgebouwd. In het derde gedeelte bespreek ik alle verschillende kostenposten in detail. In het vierde en laatste gedeelte geef ik een overzicht van de (financiële) voordelen van een aanbouw.

Maar goed.

Eerst meer over de daadwerkelijke kosten van een aanbouw. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat een aanbouw gemiddeld €2.500,- per vierkante meter kost.

Tip. Is de vierkante meterprijs in jouw wijk hoger dan €2.500,-? Dan is het plaatsen van een aanbouw een goede investering.

De meest gebouwde aanbouw in Nederland is een aanbouw van ongeveer 22 vierkante meter aan een rijtjeshuis. Gemiddeld genomen liggen de kosten van zo’n aanbouw rond de €55.000,-.

Hierin ben ik er van uitgegaan dat de aanbouw volledig is afgewerkt en dat je de gevel hebt open gebroken.

Overzicht kosten aanbouw per m2

Om je een iets beter overzicht te geven van de kosten van een aanbouw per m2 heb ik onderstaande tabel voor je gemaakt. Zo kun je aflezen wat de kosten van jouw aanbouw ongeveer zullen zijn.

Kosten aanbouw
AfmetingenPrijs Standaard Aanbouw
3 x 2m = 6m2€15.000,-
4 x 2m = 8m2€20,000,-
5 x 2m = 10m2€25.000,-
6 x 2m = 12m2€30.000,-
5 x 3m = 15m2€37.750,-
6 x 3m = 18m2€45.000,-
5 x 4m = 20m2€50.000,-
6 x 4m = 24m2€60.000,-
6 x 5m = 30m2€75.000,-

Hoe zijn de kosten van een aanbouw opgebouwd?

Om een goede kostenbegroting van jouw aanbouw te kunnen maken moet je natuurlijk weten waaruit de kosten van een aanbouw zijn opgebouwd.

Wij zien dat het bouwen van een aanbouw bestaat uit de volgende type kosten.

 • Ontwerpkosten (architect en constructeur)
 • Legeskosten (optioneel)
 • Materiaalkosten
 • Materieelkosten
 • Arbeidskosten

Ik adviseer altijd om op basis van deze 5 onderdelen jouw kostenbegroting op te stellen. Zo houd je makkelijk overzicht en kun je goed bijhouden of je binnen jouw vastgestelde verbouwbudget blijft.

In de video hieronder vertel ik iets meer over de opbouw van de kosten van een aanbouw. Ook laat ik een voorbeeld zien van hoe een verbouwbegroting van een aanbouw is opgebouwd.

De kosten van het ontwerpen van een aanbouw

Nadat je hebt besloten dat je een aanbouw wilt plaatsen is de eerstvolgende stap het laten maken van een ontwerp. Dat ontwerp bestaat uit bouwkundige tekeningen van de architect en de constructieberekening van een constructeur.

Wat veel mensen niet weten is dat je bij een vergunningsvrije aanbouw praktisch aan dezelfde regels moet voldoen als wanneer je wel vergunningsplichtig bent. Het enige verschil is dat je geen vergunning hoeft aan te vragen.

Ook als je een vergunningsvrije aanbouw bouwt moet je namelijk  voldoen aan het Bouwbesluit. In artikel 2.1.2 van dit Bouwbesluit staat dat jouw bouwwerk moet voldoen aan de gestelde constructieve veiligheidsnormen.

De enige manier waarop je dat kan garanderen is door het laten maken van bouwtekeningen en constructieberekeningen.

 Kun je niet aantonen dat jouw aanbouw veilig is? Dan heeft de gemeente het recht om de bouw stop te zetten. Dat is ook het geval bij een vergunningsvrije aanbouw!

In Nederland is trouwens de huiseigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid van de woning. Niet de aannemer.

Kosten bouwtekening en constructieberekening

De kosten van een bouwtekening van een aanbouw liggen tussen de €880,- en €1.600,-. Terwijl de kosten van een constructieberekening voor een aanbouw beginnen vanaf €600,-.

Deze ontwerpkosten zijn afhankelijk van onder andere de grootte van jouw aanbouw, de gewenste opties (b.v. geveldoorbraak of zonnepanelen), complexiteit en of je in een beschermde woning woont of niet.

Wil je precies weten wat de kosten zijn van een bouwtekening en constructieberekening voor een aanbouw? Vul dan deze link in. Dan ontvang je binnen 5 minuten een vrijblijvende offerte voor het ontwerp van jouw aanbouw.

Voordelen van een bouwtekening en een constructieberekening

Een bouwtekening en een constructieberekening is niet iets wat je alleen maar afvinkt. Simpelweg, omdat het verplicht is.

Een ontwerp heeft gelukkig veel meer voordelen. Zo weet je dat dankzij het ontwerp:

 • Jouw wensen tot in detail zijn uitgewerkt
 • Je voldoet aan de regelgeving
 • Je kosten bespaart in de uitvoering (denk hierbij aan onnodig materiaal gebruik)
 • De aannemer precies weet wat hij moet bouwen
 • Jouw woning verzekerd is tegen ontwerpschade
 • Je scheuren en verzakkingen voorkomt (hogere bouwkwaliteit)

Legeskosten voor het plaatsen van een aanbouw

Is jouw aanbouw vergunningsplichtig? Dan moet je legeskosten betalen aan de gemeente. Deze leges zijn een soort behandelingskosten die je moet betalen om jouw vergunningsaanvraag in behandeling te laten nemen.

Hoe hoog de legeskosten zijn?

Dat mogen gemeentes helemaal zelf bepalen. Gemiddeld liggen de legeskosten tussen de 2% en 4% van de totale bouwkostensom. Voor een aanbouw van 20m2 zullen de legeskosten liggen tussen de €700,- en €1.400,-.

Weet je niet zeker of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor jouw aanbouw? Lees dan mijn blog over de voorwaarden van vergunningsvrij aanbouwen.

Waarom moet je een bouwvergunning aanvragen?

Voor de gemeente zijn een aantal zaken ontzettend belangrijk als je gaat aanbouwen. Denk hierbij aan de veiligheid van jouw woning, de leefbaarheid van de buurt en het uiterlijk van de wijk.

Rondom deze drie punten is verschillende regelgeving geschreven. Deze regelgeving kun je terugvinden in het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan en de Welstandsnota.

Tijdens jouw vergunningsaanvraag toetst de gemeenteambtenaar jouw ontwerp op de ze drie punten. Om dit te kunnen toetsen heeft de ambtenaar een bouwtekening en constructieberekening nodig.

Vanaf 1 januari 2022 is de WKB-Wet van toepassing. Wil je meer weten over deze nieuwe Wet? Lees dan mijn blog over kwaliteitsborging in de bouw.

Materiaalkosten en jouw aanbouw

Zo’n 40% tot 45% van jouw verbouwbegroting bestaat uit materiaalkosten. Een groot onderdeel dus. Om jouw materiaalkosten goed in kaart te krijgen behandel ik in dit hoofdstuk de volgende 5 onderdelen:

 1. Fundering (op palen of op staal)
 2. Constructie (balken, kolommen, liggers)
 3. Dakconstructie (dakbedekking, dakafwerking)
 4. Kosten voor de afwerking (vloeren, schilderen, stucen)
 5. Kosten van extra opties van een aanbouw (zonnepanelen, openslaande deuren)

Eerder in deze blog vertelde ik over ons onderzoek naar de kosten van verbouwen. In de video hieronder ga ik specifieker in op ons onderzoek naar de materiaalkosten van verbouwen.

Via deze link kun je gratis een overzicht downloaden van de meest voorkomende kosten van het plaatsen van een aanbouw.

Kosten van de fundering

Het bouwen van een aanbouw begint altijd bij de fundering. In Nederland heb je daarvoor twee opties. Een paalfundering of een fundering op staal. Het is afhankelijk van de ondergrond welke fundering jij kan toepassen.

Een fundering op staal wordt vrijwel alleen in het Oosten van Nederland gebruikt omdat hier de dragende zandlaag tegen het grondoppervlak ligt. Omdat in de rest van Nederland de dragende zandlaag dieper in de grond ligt ben je genoodzaakt hier een fundering op palen toe te passen.

Een fundering op staal is gemiddeld genomen goedkoper dan een paalfundering.

De kosten van een fundering op palen

Je hebt drie soort paalfunderingen. Geboorde palen, geschroefde palen en geheide palen.

Over de verschillen tussen deze paaltypes lees je in deze blog.

De kosten van deze verschillende type paalfunderingen vind je hieronder:

Kosten Paalfunderingen (inclusief plaatsen)
Type paalMinimumMaximumeenheid
Geboorde palen€120,-€450,-stuk
Geschroefde palen€50,-€125,-m1
Geheide palen€40,-€80,-m1

Zoals je in de tabel kunt zien loopt de prijs op hoe dieper de palen de grond in moeten gaan. Een goed sonderingsrapport en bijbehorende constructieberekening kan jou hier veel geld besparen.

Een goed constructief ontwerp van de fundering zorgt er namelijk voor dat je minder palen de grond in hoeft te slaan.

Met één paal minder (op 10 meter diep) bespaar je al snel €1.000,-.

Zoals ik eerder zei is een sonderingsonderzoek belangrijk. Hiermee bepaal je op welke diepte de dragende grondlaag ligt. Een sonderingsonderzoek kost gemiddeld tussen de €400,- en €1.200,- afhankelijk van de grootte van het gebied.

De kosten van een fundering op staal

Net als bij een fundering op palen kun je bij een fundering op staal kiezen tussen verschillende opties.

De bijbehorende kosten van deze opties vind je hieronder:

Kosten Fundering op Staal
Type FunderingMinimumMaximumEenheid
Funderingsbalken€125,-€175,-m1
Funderingsbekisting€76,-€142,-m1
Funderingspoeren€220,-€320,-stuk
Gemetselde fundering€220,-€340,-m1

Voor een fundering op staal is het belangrijk dat er een zandgrond tegen het grondoppervlak ligt. Soms ligt die zandlaag net iets te diep om een fundering op staal toe te kunnen passen.

In zo’n scenario kan grondverbetering een goede oplossing zijn. Hierbij wordt de grond afgegraven en wordt er gestabiliseerd zand toegevoegd. Zo heeft de fundering op staal toch een geschikte ondergrond.

De kosten voor grondverbetering zijn gemiddeld €65,- per m3.

De kosten van de constructie van een aanbouw

De constructie van de bovenbouw bestaat uit dragende muren, (stalen) balken en stalen kolommen. Daarbij kun je kiezen tussen een houten constructie of een betonnen constructie. Gemiddeld genomen is een houten constructie tussen de 20% en 40% goedkoper dan een betonnen constructie.

Wil je ook de gevel doorbreken?

Dan wordt de bestaande woning via stalen balken en kolommen gekoppeld aan de aanbouw .

Kosten constructie aanbouw (inclusief steenstrips afwerking)
Type ConstructieMinimaalMaximaalEenheid
Steen (beton)€300,-€340,-m2
Houtskeletbouw€170,-€190,-m2
Stalen balken / kolommen€30,-€60,-m1

Steeds vaker wordt er gekozen voor houtskeletbouw. Dat komt, doordat dit goedkoer is, duurzamer is en ook betere isolatie waarden heeft.

Meer weten over de voordelen van houtskeletbouw? Lees dan mijn blog over de voordelen van houtskeletbouw.

De kosten voor de materialen van het dak van een aanbouw

De constructie van het dak bestaat uit balken, platen en isolatiemateriaal. Daarnaast wordt het dak afgewerkt met dakbedekking en bijbehorende dakafwerking.

Een overzicht van de complete kosten van het dak vind je in de tabel hieronder:

Materiaalkosten dak
Onderdeel dakGemiddelde kosten
Dakconstructie€105,- per m2
Dakrand (aluminium)€20,- per m1
Dakbedekking (bitumen)€40,- per m2
Daktegels€40,- per m2
Dakgrind€5,- per m2
Groen (sedum) dak€30,- per m2

Wij zien dat het plaatsen van een groen dak steeds populairder wordt. Zo’n groen dak is niet alleen goed voor het milieu, het ziet er ook nog eens leuk uit en zorgt voor een betere isolatie van de aanbouw.

De kosten van de afwerking van een aanbouw

Uiteindelijk moet je de aanbouw natuurlijk ook afwerken. Denk hierbij aan de vloer, het stucwerk en het schilderwerk.

Ook hiervoor heb ik de kosten voor je uiteengezet.

Kosten afwerking aanbouw
Type afwerkingGemiddelde kosten
Ondervloer€7,50 per m2
Vloer€40,- per m2
Plinten€10,- per m1
Plafondafwerking (gipsplaat)€50,- per m2
Schilderwerk plafond€25,- per m2
Behang€15,- per m2
Stucwerk€25,- per m2

De kosten van de afwerking kunnen helaas relatief veel uit elkaar liggen.

De kosten van bijvoorbeeld verschillende type vloeren kunnen enorm verschillen. Een houten vloer is bijvoorbeeld veel duurder dan een laminaat vloer.

Kosten van de extra opties voor een aanbouw

Als je gaat aanbouwen heb je ook verschillende opties waarmee je de aanbouw kunt ‘aankleden’.

Een aantal van deze opties vind je in de tabel hieronder.

Kosten extra opties aanbouw
OptiePrijs
Dakraam€900,-
Raamkozijn (HR++ glas)€900,-
Openslaande deuren€2.200,-
Schuifpui€3.500,-
Stucwerk€2.000,-
Zonnepanelen€175,- per m2
Geveldoorbraak€3.300,-
Deurkozijn€1.400,-
Garagedeur€700,-

Materieelkosten en jouw aanbouw

Om een aanbouw te kunnen plaatsen heeft de aannemer verschillende soorten materieel nodig. Denk hierbij aan bouwhekken, een chemisch toilet en een afvalcontainer.

In de tabel hieronder vind je een overzicht van de kosten van veelgebruikt materieel.

Materieelkosten
MaterieelGemiddelde kosten
Bouwhekken€20,- per m1
Chemisch toilet€75,- per week
Afvalcontainer€55,- per dag
Bouwlift€75,- per week
Steigers€175,- per week
Aggregaat (stroom)€115,- per week

Arbeidskosten en jouw aanbouw

Naast de materiaalkosten zijn de arbeidskosten het andere grote onderdeel van jouw verbouwbegroting. Gemiddeld genomen moet je zo’n 40% van jouw verbouwbegroting reserveren voor de kosten van arbeid.

Zoals je in de tabel hieronder ziet heb je tijdens jouw verbouwing een hoop verschillende vakmannen met elk hun eigen specialiteiten nodig.

Zo moet er een deel van de gevel gesloopt worden, moet de constructie geplaatst worden, wordt de elektriciteit aangelegd en moet er geschilderd worden.

Arbeidskosten voor een aanbouw
VakmanGemiddelde kosten per uur
Architect€100,-
Bouwkundig tekenaar€70,-
Constructeur€110,-
Bouwbegeleider€70,-
Sloopwerkers€45,-
Timmerman€50,-
Loodgieter€50,-
Elektricien€45,-
Schilder€45,-
Aannemer€45,-
Tegelzetter€45,-

In de praktijk heb jij vaak contact met de aannemer, die zelf de onderaannemers regelt. Die onderaannemers zijn dan vaak de sloopwerkers, timmermannen & loodgieters.

Bereken zelf de kosten van jouw aanbouw

Samenvattend heb ik samen met mijn team de onderstaande kostentool gemaakt. Via deze tool moet je verschillende keuzes maken die betrekking hebben op jouw aanbouw.

Denk hierbij aan de omvang, type materiaal, de fundering en jouw gewenste extra opties.

Zodra jij jouw wensen hebt ingevuld geeft de tool jou een eerste inzicht van de totale kosten van jouw aanbouw. Ook laat de tool zien wat de verwachtte legeskosten en bijbehorende ontwerpkosten zijn.

Je kunt de tool invullen door via de slider de gewenste m2 aan te geven en door de opties die bij jou passen aan te vinken.

De (financiële) voordelen van een aanbouw

We hebben nu een flinke blog vol kosten gehad. Maar gelukkig kost een aanbouw niet alleen maar geld. Een aanbouw levert ook veel voordelen op. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van het woongenot.

Hieronder vind je een overzicht van de meest gewaardeerde voordelen van een aanbouw.

 • Je creëert meer ruimte
 • De ruimte oogt groter
 • De waarde van de woning stijgt
 • Meer lichtinval in de kamer

Woongenot wordt vooral gecreëerd door het meest logische voordeel van een aanbouw, de extra ruimte. Dankzij de aanbouw krijg je bijvoorbeeld een vergrote woonkamer, extra ruimte voor de keuken of een nieuwe badkamer.

In al deze gevallen zal de extra ruimte ervoor zorgen dat de waarde van de woning toeneemt. Sterker nog, in veel gevallen zorgt de aanbouw zelfs voor zoveel meerwaarde dat je de investering in de verbouwing hier al deels mee terug verdient.

Voorbeeld: kijk op Funda wat de vierkante meterprijs is in jouw buurt. Als je daar de kosten van jouw aanbouw bij aftrekt weet je precies wat het financiële voordeel is van jouw aanbouw. Vooral in stedelijke gebieden komt het vaak voor dat de woning zelfs meer in waarde stijgt dan de aanbouw heeft gekost.

Wat kost een aanbouw in het kort

Als het goed is heb je nu een goed beeld bij de totale kosten van jouw aanbouw. Ook weet je nu waar die kosten uit bestaan.

Het leek me leuk om te eindigen met een aantal tips die jou zullen helpen bij het besparen van kosten tijdens jouw verbouwing.

Mijn belangrijkste 8 tips heb ik hieronder samengevat.

 1. Verbouw nooit onder tijdsdruk
 2. Deel jouw bouwplan met de vakmannen die jou helpen
 3. Deel jouwverbouwbudget met de aannemer, architect en constructeur
 4. Besteed genoeg tijd aan de ontwerpfase
 5. Vraag pas offertes bij aannemers aan als het ontwerp van de architect en constructeur af is
 6. Vraag minimaal 3 offertes aan
 7. Selecteer de juiste aannemer (kies niet zomaar de goedkoopste)
 8. Maak van te voren duidelijke afspraken over meer- en minderwerk

Wil je meer lezen over hoe je deze tips in de praktijk brengt? Lees dan deze blog over het besparen van kosten tijdens een verbouwing.

Voor nu wens ik je veel succes met de verdere voorbereiding van jouw verbouwing!

Heb je nog vragen over het maken van een begroting voor jouw aanbouw? Wil je bijvoorbeeld meer weten over de verschillende opties of heb je hulp nodig met de voorbereiding van jouw verbouwing?

Plan dan een adviesgesprek in met onze architecten of laat  een berichtje achter bij de reacties hieronder. Dan helpen wij je zo snel mogelijk verder.

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?