Wanneer geldt de meldingsplicht voor mijn verbouwing?

De meldingsplicht tijdens een verbouwing is nogal een vaag begrip.

Het aanvragen van een vergunning is soms nog wel duidelijk, maar of elke verbouwing dan ook gemeld moet worden bij de gemeente niet.

Moet je überhaupt wel een melding maken bij de gemeente? Je hebt toch immers al een vergunning aangevraagd.

Om al deze verwarring weg te nemen heb ik deze blog geschreven.

Ik zal je precies vertellen wanneer je een melding moet maken van jouw verbouwing bij de gemeente en hoe dit zit wanneer je vergunningsplichtig bent.

Mocht je niet weten of je vergunningsplichtig bent, dan kom je daar dankzij een tool in deze blog makkelijk achter. Daarbij leg ik je ook nog wat uit over het vergunningsproces en over de kosten van de omgevingsvergunning.

Maar laten we direct beginnen met de belangrijkste vraag…

Wanneer geldt de meldingsplicht?

Wanneer je gaat verbouwen zijn er twee belangrijke factoren om rekening mee te houden. Dit zijn de omgevingsvergunning en het bouwbesluit.

De omgevingsvergunning vraag je aan wanneer je vergunningsplichtig bent. Aan het Bouwbesluit moet je altijd voldoen, ook wanneer je geen vergunning voor de verbouwing nodig hebt.

Een melding doen van een verbouwing is in het laatste geval sinds 2003 niet meer verplicht. Wanneer je dus vergunningsvrij mag bouwen heb je geen meldingsplicht bij de gemeente.

Meldingsplicht is vooral van kracht wanneer je gaat slopen. Het is dus niet zo zeer de verbouwing zelf waar je een melding van moet doen, maar het sloopafval dat afgevoerd wordt. Een melding is verplicht wanneer je 10 m3 sloopafval af moet voeren.

Wanneer je in de buurt van water bouwt is een melding niet verplicht maar gelden er wel andere regels. Er is namelijk een kans dat een vergunning niet verplicht is, maar dat je wel toestemming nodig hebt van het Waterschap.

Het is dus altijd noodzakelijk om hierover contact op te nemen met het Waterschap in jouw regio.

Nu weer terug naar het eerste punt. De omgevingsvergunning.

Deze vraag je aan wanneer uit een vergunningscheck blijkt dat je vergunningsplichtig bent. Je hoeft dan ook geen melding te maken omdat er toch al naar jouw verbouwing gekeken wordt.

De vraag die nu nog rest is natuurlijk…

Wanneer ben je vergunningsplichtig?

Checken of je vergunningsplichtig bent is gelukkig vrij eenvoudig.

Hieronder vind je een vergunningscheck waarmee je per verbouwing kunt bepalen of jouw verbouwing vergunningsplichtig is.

Binnen een enkel hoofdstuk stellen of voor jouw verbouwing een vergunning nodig is, is eigenlijk niet mogelijk. Dit komt door de vele regels die je in de check wel tegen bent gekomen.

Voor bijbehorende bouwwerken gelden grofweg dezelfde regels. Deze hebben vooral betrekking op de afmetingen van bouwwerken, de plaats waar deze geplaatst worden en wat voor functie de bouwwerken krijgen.

Voor een dakkapel is vooral de plaats op het dak een belangrijk punt. Hoe ver deze bijvoorbeeld van de boven- of onderkant geplaatst wordt en aan welke kant van het dak de dakkapel geplaatst wordt.

In de tool heb je de regels voorbij zien komen in de vorm van vragen. Wil je echter meer informatie over de regels? Kijk dan eens op onze blog pagina.

Je vindt daar de regels over de omgevingsvergunning voor een…

Hoe werkt de procedure van de omgevingsvergunning?

Je weet nu of je een vergunning nodig hebt. Het is dan wel handig om te weten hoe je die vergunning dan aan vraagt.

De procedure van de omgevingsvergunning dus.

Gelukkig is de aanvraag niet heel lastig en dus ook prima zelf te doen. Er zijn een paar stappen die je moet doorlopen na de vergunningscheck. Deze stappen zijn:

  1. Indienen van de vergunningsaanvraag via het Omgevingsloket
  2. Ontvangen ontvangstbewijs van het bevoegd gezag
  3. Het bevoegd gezag stuurt een bericht over de procedure en rechtsmiddelen
  4. De aanvraag wordt in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen geplaatst
  5. Het bevoegd gezag beslist binnen 8 weken over de aanvraag
  6. Je ontvangt de mededeling over de gemaakte beschikking
  7. Mogelijkheid tot bezwaar en hoger beroep

In onze blog over de procedure leg ik alle stappen uitgebreid uit, maar ik zal er ook hier een paar kort behandelen.

Wat vooral van belang is, is het inleveren van de juiste documenten. Voor een aanvraag zijn namelijk altijd bouwtekeningen en een constructieberekening nodig.

De bouwtekeningen geven de huidige situatie van de woning aan en de toekomstige situatie met de nieuw ingetekende constructie. De constructieberekening laat zien dat de constructie volledig is doorberekend.

Het bevoegd gezag die jouw aanvraag behandeld kan hierdoor zien of de constructie die je gaat bouwen veilig is en aan de eisen die zijn gesteld voldoet.

Gelukkig is het voor jou niet nodig om je hier druk om te maken. De architect en constructeur die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk de tekening en berekening, nemen al die eisen al mee in hun ontwerp.

Naast de tekeningen en berekening heb je ook een bouwkostenschatting nodig. Dit is belangrijk om de kosten van de omgevingsvergunning uit te rekenen. Hierover vertel ik je in een volgend hoofdstuk meer.

Wanneer de aanvraag is gedaan kan deze 8 weken duren met een eenmalige verlenging van 6 weken.

Is de vergunning goed gekeurd? Dan hebben buren nog de tijd om in bezwaar te gaan tegen de vergunning. Dit kan wanneer zij het niet eens zijn met de verkregen vergunning omdat zij bijvoorbeeld denken hinder te ervaren van de toekomstige constructie.

Echter kan je deze hinder voorkomen door vooraf met je buren te bespreken wat jouw bouwplannen zijn. Hierdoor is het begrip bij buren vaak veel groter.

De totale procedure zie je ook nog afgebeeld in de infographic hierbeneden.

meldingsplicht

Wat zijn de kosten van de omgevingsvergunning?

De kosten van de vergunning bestaan uit drie posten. De eerste twee zijn de bouwtekeningen en constructieberekening. Deze moeten gemaakt worden door een professional en dus rekenen zij hier kosten voor.

Omdat ze afhankelijk zijn van vele factoren is een vaste prijs voor zowel de tekening als berekening niet te geven. Hiervoor moet je offertes aanvragen bij verschillende constructeurs en architecten.

Uiteindelijk zal de keuze vooral vallen op degene waar jij het beste gevoel bij krijgt. De prijs zal natuurlijk deels een rol spelen, maar het is ook altijd slim om online reviews na te lezen.

De derde kostenpost ontstaat doordat de gemeente jouw vergunning in behandeling moet nemen. De zogeheten legeskosten zijn als het ware de administratie kosten van de gemeente.

Voor deze kosten is geen concrete prijs vast te stellen. Alle gemeenten werken namelijk met een percentage die zij rekenen over de totale bouwkosten.

Naast de tekeningen en berekening moet je daarom ook altijd een schatting van de bouwkosten aanleveren. Hierover rekent jouw gemeente dan weer een percentage waaruit uiteindelijk de legeskosten zullen volgen.

Ook het percentage varieert nog tussen gemeenten. Waar de ene gemeente 1% rekent over de bouwkosten, kan dit bij een andere gemeente ook 4% zijn.

Gelukkig is het tarief heel makkelijk te berekenen. Dit kan je doen op deze website.

Wil je nou meer weten over de kosten van de omgevingsvergunning? Dan leg ik alles uitgebreid uit in deze blog.

Tot slot

Ik heb je in deze blog veel informatie gegeven over de meldingsplicht en vergunningen. Hierdoor kan het natuurlijk veel zijn en kan je zomaar nog heel wat vragen hebben.

Zijn onderwerpen je nog niet helemaal duidelijk, of heb je misschien wel vragen over jouw specifieke verbouwing?

Laat dan een berichtje achter in de reacties onder deze blog. Wij helpen je dan zo snel mogelijk verder.

Over de schrijver
Het is onze missie om iedereen in Nederland toegang te geven tot alle informatie en begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed eind te brengen. Ik help je daarmee door het schrijven van blogs over verbouwen. Zo hoop ik dat de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek wordt!
M Arends
Door

M Arends

op 19 Nov 2021

Dag, Het bouwen van een Velux Dakserre aan de achterzijde zou vergunning vrij moeten zijn. Dus dan hoeft dit ook niet gemeld te worden? Enkel wanneer je meer dan 10m3 sloopafval hebt, maar dan meld je het afval en niet de dakserre?

Roy
Door

Roy

op 24 Nov 2021

Er zijn inderdaad een aantal eisen waaraan een vergunningsvrije dakserre moet voldoen. Ik ken de betreffende situatie niet, maar de kans is vrij groot dat dit vergunningsvrij mag. Bij sloopafval meer dan 10m3 meldt je de gehele verbouwing aan.

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?